Op pad in de Drentse natuur: waterwingebied Breevenen

Zondag 12 September 2021
  • Peter Bartelds laat het bruine kwelwater zien (Rechten: RTV Drenthe)

Aan de rand van de Hondsrug ten oosten van Gieten, Annen en Eext ligt het jongste waterwingebied van onze provincie: Breevenen. Dit nieuwe natuurgebied is zo'n tweehonderd hectare groot. Aardappelvelden hebben plaats gemaakt voor kattenstaarten en orchidee├źn.

In de jaren negentig kocht de WMD Drinkwater B.V. (WMD) het terrein en sindsdien heeft de WMD het als natuurgebied ingericht.

Kwelwater

"Zo'n herinrichting, daar gaat zeker wel tien jaar aan vooraf voordat dat in gang gezet kan worden", vertelt Peter Bartelds van WMD. "Voorheen was hier sprake van akkerbouw met veel diepe sloten. We hebben een aantal maatregelen genomen zodat het kwelwater de flora ten goede kan komen. We hebben ondiepe sloten gemaakt en we zorgen dat het bemeste water niet meer door het gebied stroomt."

Bartelds laat het bruine water zien dat in de sloot omhoog komt. "Dat is een ondergrondse waterstroom die erg belangrijk is voor bepaalde plantensoorten. Het is regenwater geweest dat honderden jaren geleden op de Hondsrug is neergevallen. Door de druk komt dat hier spontaan omhoog."

Flora en fauna

De herinrichting werpt z'n vruchten af. In het gebied vliegen veldleeuweriken en graspiepers en broedvogels zoals de grutto, tureluur, kievit, rietgors, kleine karekiet, grasmus en torenvalk. Insecten zoals de glassnijder, de distelvlinder en het icarusblauwtje weten het gebied ook te vinden. Vooral rondom de ondiepe sloten, de slenken, neemt de soortenrijkdom toe. Er groeien planten zoals de holpijp, snavelzegge, zwarte zegge, waterviolier en moeraskartelblad.

Bartelds laat een bijzonder verschijnsel zien. "We noemen dit gekscherend 'graancirkels', maar de oorsprong van deze cirkelvormige begroeiing is ons niet bekend. Misschien is het wel een dichtgegroeide pingoruïne."

Erop uit

Heb je zin gekregen om zelf een kijkje te nemen in dit waterwingebied? Trek dan je wandelschoenen aan en volg een van de wandelroutes in het gebied. Bij het zwembad Zwanemeer in Gieten begint een van die routes. Hier is ook het informatiebord Breevenen te vinden.

Lees ook:

Contact
opnemen