Op pad in de Drentse natuur: Tusschenwater

  • Het kersverse natuurgebied Tusschenwater (Foto: RTV Drenthe)

ROEG! is deze week samen met Bertil Zoer van Stichting Het Drentse Landschap in het natuurgebied Tusschenwater. Begin van het jaar werd een stuw opengezet tussen dit gebied en de rivier de Hunze waardoor het hele gebied langzaam onder water liep.

Dat was de bedoeling: het gebied bij De Groeve is opnieuw ingericht en zo geschikt gemaakt voor waterberging, het winnen van drinkwater en natuurontwikkeling. Begin april is het project officieel afgerond en overgedragen aan Stichting Het Drentse Landschap.

Lees ook: Waterschap zet natuurgebied Tusschenwater onder water

Afvoer overtollig water
Een waterbergingsgebied is bedoeld om overtollig water op te vangen wanneer elders een overstroming dreigt door bijvoorbeeld extreme regenval. Tusschenwater is ongeveer 250 hectare groot en biedt ruimte aan 1,3 miljoen kubieke meter water. De Onlanden is ook zo'n waterbergingsgebied. Ter vergelijking: in dit natuurgebied van 2500 hectare is plek voor 10 miljoen kubieke meter water. 

Lees ook: Waterberging De Onlanden wordt voorbereid op extreem weer

Drinkwaterwinning
In waterwingebieden zoals Tusschenwater pompt het Waterbedrijf Groningen grondwater op om als drinkwater te gebruiken. In een dergelijke omgeving gelden daarom extra strenge regels voor het gebruik van mest en onkruidbestrijdingsmiddelen. De flora en fauna in het landschap hebben daar baat bij.

Nieuwe bewoners
Nu het terrein ook als waterbergingsgebied is ingericht, zullen bijzondere planten en dieren een plekje vinden in dit nieuwe moerasgebied. Het gebied wordt nu al druk bezocht door vogels. De kluut en de krooneend hebben er al een kijkje genomen en ook voor otters en bevers is het gebied uitermate geschikt.

Erop uit
Ben je benieuwd hoe dit nieuwe natuurgebied eruit ziet? Je kunt wandelend of op de fiets een bezoek brengen. De kades in de kern van het gebied en het fietspad dat het gebied doorkruist zijn niet toegankelijk tijdens het broedseizoen. Maar de buitenkades zijn het hele jaar door te bewandelen.

Contact
opnemen