Voorwaarden

Voorwaarden Onlineverklaringen: - Copyright - Gebruik foto's - Disclaimer - Privacy Copyright Ondanks het feit dat deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie van deze site. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROEG!. ROEG! respecteert het copyright en auteursrecht van anderen. Mocht u hierover een opmerking hebben, meld dit dan via het contactformulier. Gebruik foto's Als u foto's mailt geeft u daarmee ROEG! het recht deze te publiceren, eventueel met bronvermelding. ROEG! is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van toegezonden foto's Disclaimer ROEG! besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan ROEG! noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. ROEG! is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt. ROEG! kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website van ROEG! of de onmogelijkheid deze te gebruiken. ROEG! kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten. Als u denkt dat informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken we u vriendelijk dit te melden via het contactformulier. Privacy ROEG! gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van haar interactieve diensten. Daarbij houdt ze zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wel worden ze gebruikt voor een goede dienstverlening en eventueel om de gebruikers op de hoogte te houden van de diensten van het tv-, radio- en internetbedrijf. De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken. Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daarmee kan de omroep haar website en dienstverlening verbeteren. ROEG! maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Als u nog vragen heeft, vul dan het contactformulier in.

Contact
opnemen