Op pad in de Drentse natuur: natte natuur

  • Het FochteloĆ«rveen is een van de laatste hoogveengebieden in West-Europa. (Foto: RTV Drenthe/Marike Goossens)

Boswachter Kees van Son neemt ROEG! deze week mee naar Geelbroek, een van de brongebieden van de Drentsche Aa net onder Assen. Dit gebied wordt opnieuw ingericht met als doel een hogere grondwaterstand.

Waarom zou je een natuurgebied onder water zetten? Of in ieder geval de waterstand dusdanig verhogen dat je er natte voeten van krijgt? Een van de redenen is het tegengaan van schade als gevolg van droogte. Bovendien zorgen de natte omstandigheden voor een rijke flora en fauna.

Overtollig water
Het ontwikkelen van (nieuwe) natuur gaat vaak hand in hand met waterberging, bedoeld om overtollig water op te vangen wanneer elders een overstroming dreigt door bijvoorbeeld extreme regenval. Onze provincie kent een aantal natte natuurgebieden.

Tusschenwater
Een recent voorbeeld is het natuurgebied Tusschenwater bij De Groeve. Begin van het jaar werd een stuw opengezet tussen dit gebied en de rivier de Hunze waardoor het hele gebied langzaam onder water liep. Waterberging, het winnen van drinkwater en natuurontwikkeling zijn hier gecombineerd.

Lees ook: Op pad in de Drentse natuur: Tusschenwater

Fochteloërveen
Vorig jaar is aan de rand van het Fochteloërveen een stuk landbouwgebied omgevormd tot waterbuffer. Dit Smildegerveen bij Bovensmilde moet helpen bij het nat houden van het natuurgebied. Alleen in een nat Fochteloërveen kan het veenmos weer groeien waardoor het veengebied behouden blijft.

Lees ook: Het Fochteloërveen krijgt weer natte voeten

Dwingelderveld
Tussen Dwingeloo, Ruinen en Beilen ligt het grootste aaneengesloten natte heidegebied van West-Europa: het Dwingelderveld. Door de afwisseling van natte slenken en droge zandruggen leven hier veel verschillende planten en dieren.

Lees ook: Op pad in de Drentse natuur: Dwingelderveld

Kloosterveld
Het Kloosterveld is onderdeel van het Dwingelderveld. De landbouwgrond in dit gebied is afgegraven en met een dijk omringd. Hierdoor is het gebied geschikt om regenwater uit het Dwingelderveld vast te houden en overstromingen elders te voorkomen. Watervogels zoals ganzen, eenden en steltlopers voelen zich hier thuis. 

Eropuit in Tusschenwater
Ben je benieuwd hoe het er in Tusschenwater uitziet? Bezoek het gebied dan wandelend of op de fiets. De buitenkades zijn het hele jaar toegankelijk. De kades in de kern van het gebied en het fietspad dat het gebied doorkruist zijn alleen buiten het broedseizoen toegankelijk.

Eropuit in het Fochteloërveen
Ook het uitgestrekte en verlaten Fochteloërveen verken je te voet of op de fiets. Deze wandelroute van 3,75 kilometer voert langs bijzondere veenplanten zoals waterveenmos en veenpluis. Deze fietsroute van dertig kilometer gaat langs een aantal uitkijktorens waaronder de 'Zeven'. 

Eropuit in het Dwingelderveld
Door het Dwingelderveld loopt een groot aantal wandelroutes. Een bijzondere route is de Nachtwandelroute die je de natuur in het donker laat zien. Deze wandelroute zonder paden brengt je kriskras door het Kloosterveld. Vergeet niet om laarzen of waterdichte schoenen te dragen!

Contact
opnemen