Honderdvijftig hectare nieuwe natuur aangelegd bij Mantingerzand

Donderdag 12 Mei 2022
  • Hans Dekker vertelt over de herinrichtingsplannen (Rechten: RTV Drenthe)

Honderdvijftig hectare nieuwe natuur moet de verdroging van het Mantingerzand tegengaan. De graafmachines staan klaar, binnenkort wordt gestart met verschillende werkzaamheden waaronder het dempen van een aantal sloten.

"Het is nu een mix van grasland en akkers die intensief ontwaterd worden met heel veel sloten. De sloten gaan we dempen en in het centrale deel van de Middenraai gaan we een slenk herstellen", licht Ronald Popken van Natuurmonumenten de plannen toe. "Zo krijgen we natuur met een mix van grasland en moerasnatuur in de laagste delen, met overgangen naar het Mantingerzand."

Verdroging

Het belangrijkste doel is het herstel van het natuurgebied het Mantingerzand dat nu veel last heeft van verdroging. Tussen het Mantingerzand en het kanaal de Verlengde Middenraai ligt een voormalig landbouwgebied dat ook de Verlengde Middenraai genoemd wordt. Dit gebied moet een hydrologische buffer worden waarin water zo lang mogelijk vastgehouden wordt. Zo wordt voorkomen dat het aangrenzende natuurgebied verder uitdroogt en krijgen de heide, vennetjes en veentjes de kans zich te herstellen.

Hoogveen

"Het is een hoogveenlandschap geweest", vertelt Popken. "Van dat grote gebied liggen nog steeds resten hoogveen op het Mantingerzand. Met het dempen van de sloten proberen we het Mantingerzand, de veentjes en de vochtige heide weer natter te krijgen. Door alle slootpatronen die tijdens de ontginning zijn aangelegd, is het natuurgebied verdroogd."

Verhaal gaat verder onder de video

Verbinding

Een ander belangrijk doel van de herinrichting is het herstel van de verbinding met andere natuurgebieden. "Dit gebied maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland", aldus Hans Dekker van de provincie Drenthe. "Het Mantingerzand ligt daardoor niet langer als een geïsoleerd eiland in het Drentse landschap maar wordt verbonden met de gebieden in de omgeving. Dat gaat niet alleen om de honderdvijftig hectare waar we hier staan, direct aansluitend aan het Mantingerzand. We maken een ecologische verbinding, een soort natuurbrug, met Boswachterij Gees en het achterliggende Geeserstroomgebied."

Het verbinden van verschillende natuurgebieden is van belang voor de planten- en dierensoorten die er leven. Een van de soorten die er profijt van heeft, is de adder. "Je hebt daar een geïsoleerde populatie adders en je hebt hier een geïsoleerde populatie adders", legt Dekker uit. "In de loop van de komende jaren kunnen die weer contact maken waardoor je weer uitwisseling krijgt van erfelijk materiaal en beide populaties gezond blijven."

Recreatie

De herinrichting draait in de eerste plaats om de natuur, maar aan de omwonenden wordt ook gedacht. Dekker: "We richten het in voor natuur, laat dat duidelijk zijn. Maar we leven in een land waar mensen graag genieten van de natuur. We willen mensen de kans geven om dat hier ook te doen. Mensen uit de omliggende dorpen zoals Nieuw Balinge en Mantinge willen we graag de mogelijkheid bieden om een loopje te doen vanuit het dorp het gebied in."

Lees ook:

Contact
opnemen