Vogels verdwenen door verdroging Geeserstroom

Maandag 28 September 2020
  • Droogte is een groot probleem voor het beekdal van de Geeserstroom (Rechten: RTV Drenthe)

Veel natuurgebieden kampen met verdroging. Het beekdal van de Geeserstroom, één van de belangrijkste vogelgebieden van Drenthe, hoort daar ook bij. Een paar jaar geleden werd er nog geklaagd dat dit gebied te nat werd.

Tegen het destijds overvloedige water heeft het waterschap Vechtstromen maatregelen genomen. Leo Heitbrink, beleidsmedewerker van Vechtstromen: "Het is oorspronkelijk bedoeld als een beek. Tot 2015 is het helemaal dichtgegroeid tot een moeras, het water stond tot aan het maaiveld, de bomen gingen dood, de vlonders en de wandelpaden konden niet meer gebruikt worden. Met name inwoners van Gees waren daar ongelukkig over."

Verschillende organisaties - behalve het waterschap zijn dat de gemeente Coevorden, de provincie Drenthe, Staatsbosbeheer en inwoners van Gees - staken de koppen bij elkaar. "We proberen weer terug te komen bij het beeld wat ooit voor ogen hadden: de beek", aldus Heitbrink. "Het is voor een deel weer opengemaakt om het landschapsbeeld te krijgen zoals het bedoeld was."

'We kunnen geen regen maken'

Maar dat beeld is nu geen realiteit. De Geeserstroom is grotendeels droog en de bijzondere moerasvogels zijn vertrokken. Heitbrink: "Dat heeft niets te maken met wat het waterschap wel of niet doet. Het wordt geassocieerd met de schoningsmaatregelen die we hebben uitgevoerd, maar dat is niet zo. Dit heeft puur te maken met het weer."

De afgelopen drie hete zomers gooiden roet in het eten. "We hebben nog een drempel verhoogd om water langer vast te houden, op voorspraak van de Vrienden van de Geeserstroom. Dat heeft nu geen effect meer, want er is geen water meer wat tegengehouden kan worden. Waar niets is, verliest de keizer zijn recht. Dat is wat zich hier ook voordoet. We kunnen geen regen maken."

De Vrienden van de Geeserstroom, een werkgroep die zich hardmaakt voor de vogels in het gebied, ziet dat anders. Eén van de leden van deze werkgroep is oud-hoogleraar van de Rijksuniversiteit van Groningen Ab Grootjans. Hij geeft aan een oplossing te hebben, waarbij het water heel langzaam afstroomt en langer vastgehouden wordt, zodat het gebied niet opnieuw dichtgroeit. "Wij hebben geadviseerd: maak een heel brede ondiepe strook van twaalf meter, in het midden van de Geeserstroom. Daar moet je elzenbomen laten groeien. In een jaar of vijf heb je een kroon die het licht wegvangt. De grote grassen groeien er dan niet meer. Dan heb je een open terrein waar het water automatisch langzaam afstroomt."

Landbouw en natuur

Volgens Grootjans gaan bij het waterschap de belangen van de landbouw voor, maar Heitbrink betwist dat. "Van oudsher is er vaak discussie over te nat of te droog; de strijd tussen natuur en landbouw. Nu is die strijd er niet, iedereen zucht onder de droogte. Dat zorgt voor heel wat hoofdbrekens en daar moeten we een weg in vinden. Dat gaat wel lukken, dat optimisme hebben we wel."

Maar eenvoudig is het niet. "Een jaar of vijftig lang hebben we ons een slag in de rondte gewerkt om te zorgen dat we de waterafvoer goed geregeld hebben. Nu moet de knop om de andere kant op. Niet rucksichtslos in doorslaan, want je hebt ook te maken met hoosbuien. In de praktijk is het een langzaam en moeizaam proces dat zijn tijd nodig heeft."

In deze video laten de Vrienden van de Geeserstroom het drooggevallen beekdal zien:

Contact
opnemen