Provincie krijgt tientallen miljoenen euro’s voor natuurherstel

Dinsdag 17 Augustus 2021
  • Het geld van het rijk gaat onder meer naar het FochteloĆ«rveen (Rechten: Fred van Os/RTV Drenthe)

De provincie Drenthe heeft 72,5 miljoen euro gekregen voor herstel van de natuur. Het bedrag komt van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is onderdeel van de structurele aanpak van stikstof.

Het geld gaat naar maatregelen voor natuurherstel en boscompensatie vanaf nu tot en met 2023. Drenthe telt veertien Natura 2000-gebieden, waarvan er twaalf stikstofgevoelig zijn. Volgens de provincie is de opgave veel groter dan dat er financiën beschikbaar zijn, daarom ligt de prioriteit de komende drie jaar op het verbeteren van de kwaliteit van bestaande natuurgebieden.

Gelijk na de zomer kan gestart worden met de uitvoering van de maatregelen in acht deelgebieden. Dat gebeurt onder meer in Fochteloërveen (herstel van uniek hoogveen), Holtingerveld (verbetering van heischraal grasland en de waterhuishouding) en Mantingerzand en Mantingerbos (kansen voor bos-, beek- en heidelandschap).

Grote opgave

Volgens gedeputeerde Henk Jumelet ligt er voor Drenthe een grote opgave bij het herstel van de natuur. Ook moet worden voorkomen dat tal van karakteristieke plant- en diersoorten verdwijnen. "Samen met onze partners pakken wij dit voortvarend op", zegt Jumelet. "Zij staan al in de startblokken om deze grote opgave uit te voeren. Onze goede samenwerking is voor deze impuls voor de natuur essentieel."

Het programma is opgesteld in samenwerking met de waterschappen en de betrokken eigenaren: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap en het Drents Particulier Grondbezit.

Contact
opnemen