Het Mantingerveld: toevluchtsoord voor korstmossen

Zondag 24 Februari 2019
  • Het plomp bekermos is een zeldzame soort korstmos (foto: Free Nature Images/Willem van Kruijsbergen)

Het Mantingerzand is een stuifzand- en heidegebied dat bekend staat om de jeneverbesstruiken die er groeien. Hier leven ook bijzondere planten, zoals de klokjesgentiaan, de lavendelheide en korstmossen. Deze tijd van het jaar is geschikt om juist die korstmossen eens goed te bestuderen.

Ze vallen extra op omdat er verder nog niet zoveel in bloei staat. Volgens ecoloog Maarten Immerzeel staan we in een zeer soortenrijk gebied. "Op dit stuk van vijfentwintig bij vijftig meter vinden we meer dan tien verschillende soorten. Algemene soorten, zoals het rafelig bekermos en het gevorkt heidestaartje. Maar ook zeldzame soorten, zoals het hamerblaadje en plomp bekermos."

Uniek in Europa
"Een dergelijk gebied met stuifzand en droge heide is belangrijk en vrij zeldzaam in Europa. De korstmossengemeenschappen die hier leven zijn dus ook zeldzaam. Nederland heeft daarom een belangrijke functie op dit gebied," aldus Immerzeel.

Korstmossen zijn namelijk erg gevoelig voor vervuiling. In Drenthe doen ze het goed omdat de lucht hier voor Nederlandse begrippen vrij schoon is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Noord-Brabant en Zuid-Holland, waar veel meer industrie is.

Samenleven
Een korstmos bestaat twee onderdelen: het is een samenlevingsvorm van algen of blauwwieren met een schimmel. De schimmel leeft van suikers die de algen maken uit water en koolstofdioxide, onder invloed van licht. De schimmel zorgt ervoor dat dat de algen water en mineralen kunnen opnemen.

In ons land komen zo'n zevenhonderd soorten korstmossen voor. Bijna de helft daarvan staat op de Rode Lijst. Deze soorten hebben maximaal tien vindplaatsen in ons land of gaan sterk achteruit.In ROEG! zie je zaterdag vanaf 17.10 uur op RTV Drenthe meer over korstmossen.

Contact
opnemen