Campagne Kiezen voor de Kracht van Drenthe van start

Woensdag 01 Februari 2023
  • Een van de speerpunten betreft het watersysteem in Drenthe (Rechten: RTV Drenthe / Fred van Os)

De samenwerkende natuur- en milieuorganisaties starten vandaag de campagne Kiezen voor de Kracht van Drenthe. In aanloop naar de verkiezingen van de waterschappen en Provinciale Staten op 15 maart vragen zij aandacht voor de urgentie en aanpak van grote maatschappelijke thema's.

De organisaties roepen regionale bestuurders op om met nieuwe perspectieven en oplossingen te komen voor de toekomst van onze provincie. Kiezers roepen ze op om middels hun stem betrokken te zijn bij de democratie en de maatschappelijke uitdagingen waar Drenthe voor staat.

Podiumsessies

De natuur- en milieuorganisaties hebben een pamflet uitgebracht waarop zij acht speerpunten formuleren als input voor de Provinciale Statenverkiezingen waaronder een zelfvoorzienend, robuust en schoon watersysteem, en een rijk en gevarieerd landschap met cultuur, historie, ruimte en rust. De komende weken organiseren zij pop-up podiumsessies over verschillende thema's. Vandaag is afgetrapt met het thema de toekomst van de Drentse landbouw rond natuurgebieden.

Verandering

"Onze wereld is snel aan het veranderen", aldus Reinder Hoekstra, directeur van de Drentse Natuur- en Milieufederatie (NMF Drenthe). "Opgaven als klimaatverandering, de stikstofcrisis, schaarste van grondstoffen, waterhuishouding, energietransitie en de achteruitgang van biodiversiteit raken elkaar en iedereen. De provincie is meer dan ooit het speelveld waarop veranderingen moeten plaatsvinden. Voor Drenthe is dit dan ook hét moment om een nieuwe weg in te slaan. Gelukkig valt er wat te kiezen."

Lees ook:

Contact
opnemen