Groen herstel van Drenthe: ‘Het roer moet radicaal om’

Vrijdag 11 September 2020
  • In gesprek over een groen herstel op het terras van Natuurplaats Noordsche Veld (Rechten: RTV Drenthe)

Hoe ziet de toekomst van Drenthe eruit na de coronacrisis? De Natuur- en Milieufederatie (NMF) Drenthe hamert op een duurzaam, groen herstel. Vandaag presenteerde ze haar nieuwe 'Samenwerkingsagenda voor Groen herstel'.

Terwijl de pandemie de wereld op de kop zet, kijkt de NMF ook naar andere bedreigingen zoals de klimaatverandering. Augustus was bijvoorbeeld de warmste maand ooit. Om het tij te keren heeft de achterban van de NMF de koppen bij elkaar gestoken. Daaruit vloeide de eerste 'Agenda voor een Groen Herstel van Drenthe' voort.

Bij Natuurplaats Noordsche Veld in Norg werd vanmiddag, aan de hand van die agenda, de toekomst van Drenthe besproken. In het kort komt het neer op drie bouwstenen, die in combinatie met elkaar de weg naar een duurzame toekomst plaveien. Dat is - in het kort - ten eerste: nieuwe energie, er moet snel een eind komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast een andere vorm van economie, een 'betekeniseconomie', gebaseerd op ecologische en maatschappelijke draagkracht. En als derde moet Drenthe de groene long worden, de provincie waar de natuur de ruimte heeft. Met een gezonde groene leef- en werkomgeving, waar de natuur veel meer verweven is in stad, dorp en platteland, en waar de biodiversiteit toeneemt.

Hoopgevend

Het zijn geen verrassende nieuwe punten. Maar doordat corona de hele wereld opschudt, is dit volgens de initiatiefnemers het moment om door te pakken. "De urgentie tot verandering is enorm toegenomen", schrijven ze in de herstelagenda. "We staan aan de vooravond van investeringsagenda's die hun weerga niet kennen." Reinder Hoekstra, directeur van de NMF Drenthe: "Er zijn enorme herstelprogramma's gaande. Daar willen we op inhaken. Deze bijeenkomst is om dat verder te voeden, om samen verder vorm aan te geven aan de groene agenda. Want het verhaal is zeker nog niet af."

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra nam de nieuwe agenda in ontvangst. Maar hij hoefde naar eigen zeggen helemaal niet meer van het belang ervan overtuigd te worden, "want het roer moet radicaal om!"

"De coronaperiode is een wake up call voor de hele wereld", spreekt hij de circa veertig belangstellenden toe. "Met zijn allen maakten we een heel snelle transitie. Binnen no time waren we aan het thuiswerken, waren we digitaal, wisten we de kruidenier en boer dichtbij weer te vinden. Blijkbaar zijn wij mensen in staat, en de economie ook, om heel snel een switch te maken. Dat is heel hoopgevend."

"Help!"

Stelpstra: "Maar hoe komt het nou, dat nu de bedreiging van corona ietsje minder is, de samenleving snel weer in het oude patroon terugvalt? Het is schokkend dat we middenin een slepende en sluipende ziekte zitten: de klimaatcrisis. Daar ga je ook dood aan, maar daar maken we ons minder druk om, omdat we de effecten niet direct zien. Daarom moeten we naar een nieuw economisch model." Hij vraagt zich af wat er nou moet gebeuren om die radicale ommekeer te veroorzaken. "We moeten het concreet maken, gewoon doen, de hand moet aan de schop. Maar dat is zo verrekte moeilijk. Ik wil bijna afsluiten met 'help!' maar ik heb ook hoop. Want het is moeilijk, maar niet onmogelijk."

Samen met de aanbevelingen van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Kees Klomp van het THRIVE instituut en Albert Bruins Slot, voorzitter Raad van Toezicht van Het Drentse Landschap, is de Agenda voor een Groen Herstel van Drenthe vanmiddag verder gevoed. Binnenkort is het document op de website van NMF Drenthe te vinden.

Contact
opnemen