Wordt bouwen met hout de toekomst?

Zondag 06 Februari 2022
  • Hout wordt verwerkt tot verschillende producten zoals zaaghout en papier (Rechten: RTV Drenthe/Marike Goossens)

In het ontwerp voor de nieuwe Drentse Bomen- en Bossenstrategie spreekt de provincie Drenthe de ambitie uit om het bosoppervlak met 3.700 hectare uit te breiden. Ruim de helft daarvan komt binnen bestaande natuur- en natuurontwikkelingsgebieden en de rest daarbuiten.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe houdt dinsdag 8 februari een webinar over houtbouw waarvan de uitkomsten zullen dienen als input voor deze strategie. In het najaar stellen Provinciale Staten de definitieve strategie vast.

Belang van bossen

De provincie wil de kwaliteit van de Drentse bossen verbeteren en het bestaande bos uitbreiden. De meeste bossen in onze provincie stammen uit het begin van de vorige eeuw en bestaan uit bomen die zijn aangeplant voor de houtproductie. Dat maakt het bos kwetsbaar voor droogte en ziektes. "Wij willen het Drentse bos goed doorgeven aan de toekomstige generaties", aldus gedeputeerde Henk Jumelet, "zodat ook zij kunnen beschikken over waardevolle bossen met verschillende functies."

Natuurbeheerorganisaties richten zich steeds vaker op natuurlijke verjonging van het bos, enerzijds door het kappen van bepaalde soorten en anderzijds het specifiek uitdunnen op bepaalde plekken. Voldoende gezonde bomen en bossen zijn belangrijk voor het bevorderen van de biodiversiteit en om CO2 vast te leggen. Hoe gevarieerder een bos, dus hoe meer planten, dieren, schimmels en mossen er leven, hoe beter het hele systeem bestand is tegen klimaatveranderingen.

Broeikaseffect

CO2 is een broeikasgas dat de warmte van de zon op aarde vasthoudt en zo bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Het gas ontstaat onder andere bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals gas en olie, bij de landbouw en veeteelt. Bomen halen CO2 uit de lucht en maken er zuurstof van dat weer aan de lucht wordt afgegeven én leggen het vast als biomassa, in hout, bladeren en wortels. Zo dragen ze bij aan het tegengaan van het broeikaseffect.

Hout als grondstof

Bossen spelen dus een belangrijke rol in het behoud van natuur en biodiversiteit, maar ze leveren ook hout. Van bomen worden planken en platen gemaakt die in de bouw gebruikt worden. Daarvoor worden geselecteerde bomen in het bos geveld. Dat levert vaak discussie op, "zonde" wordt dan gezegd. "Maar het kappen is nodig om een gevarieerd bos te houden, in soort en in leeftijd. Dan houden we het bos gezond. Om dat te behouden moeten we dus kappen", aldus boswachter bij Staatsbosbeheer Wenda Kloen.

Tekst gaat verder onder de foto:

Afbeelding
Met de QR-code kom je erachter welke bestemming de gevelde boom krijgt (Rechten: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

Circulair

Hout is een oneindige grondstof en daardoor een geschikt onderdeel van een circulaire of kringloopeconomie, waarin geen grondstoffen opgebruikt worden of afval geproduceerd wordt. Een kleine tien procent van het hout dat Nederlanders gebruiken, komt uit de Nederlandse bossen. Een verhoogde binnenlandse houtproductie zou betekenen dat er minder geïmporteerd hoeft te worden.

Webinar

Tijdens het webinar 'Houtbouw in een bosprovincie' van NMF Drenthe komen de (on)mogelijkheden van het gebruik van hout als grondstof aan de orde en wordt ingegaan op vragen zoals hoeveel hout er beschikbaar is, nu en in de toekomst en welke rol Drenthe kan spelen in zo'n transitie. De inzichten die de bijeenkomst oplevert, dienen als voeding voor de provinciale Bomen- en Bossenstrategie. Bekijk voor meer informatie of aanmelden de pagina van de NMF Drenthe.

Drents Perspectief

De input van de bijeenkomst vormt ook een onderdeel van het Drents Perspectief 2050. In het jubileumjaar van de NMF Drenthe worden meerdere bijeenkomsten gehouden, waarin de vraag 'Hoe ziet Drenthe er in 2050 uit?" beantwoord wordt. Welke kwesties met betrekking tot een mooi en duurzaam Drenthe leven er, en hoe moeten die opgelost worden? In september wordt het Drents Perspectief 2050 gepresenteerd.

Lees ook:

Contact
opnemen