Heeft de grote modderkruiper zijn weg gevonden naar de Hunze?

  • Op zoek naar DNA van de grote modderkruiper (Rechten: RTV Drenthe)

De grote modderkruiper is een kieskeurig visje met bijzondere kwaliteiten. Met speciale monsterapparatuur zoekt ecoloog Johannes Tonckes naar de soort in een oude meander van de Hunze.

Op de Rode Lijst staat de soort als 'kwetsbaar'. Het is een vrij zeldzame vis, die in de loop van de twintigste eeuw sterk in populatie is afgenomen. In Noordwest-Drenthe, Friesland en de Weerribben komt de soort nog voor. WMD Drinkwater wil graag weten of de soort ook in een van haar waterwingebieden voorkomt, en gaf daarom opdracht aan Tonckens om onderzoek te doen.

Met of zonder schepnet

Tonckes is benieuwd of de vis ook in de Hunze leeft. "Met een schepnet vind je de modderkruiper niet omdat hij snel wegschiet maar met deze eDNA-methode kun je de aanwezigheid van het visje goed vaststellen." Met een grote spuit neemt hij watermonsters die hij laat analyseren op DNA. "In het water vind je DNA-sporen van stukjes huid of uitwerpselen."

Bijzondere kwaliteiten

De grote modderkruiper leeft in kleine, afgesloten wateren met een blubberlaag waarin hij zijn voedsel zoekt. Dat soort biotopen zijn er nog maar weinig. "Het is een bijzonder visje omdat hij kan overleven in droogvallende sloten", vertelt Tonckes. "De vis graaft zich in in de modder en kan ademhalen door de huid, maar hij kan ook via de darmen lucht opnemen."

Veldwerk

Stikstofneerslag, klimaatverandering, waterkwaliteit, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw zijn allemaal complexe onderwerpen die nauw verweven zijn met de natuur in Drenthe. In onze serie Veldwerk duikt het ROEG!-team in deze thema's aan de hand van praktijkvoorbeelden. We onderzoeken wat er aan de hand is met specifieke planten- en diersoorten, en welke stappen er genomen moeten worden om ze te behouden of te beheren. Dit is deel 22.

Lees ook:

Contact
opnemen