Excursie helpt bij in kaart brengen verspreiding vissen

Zondag 01 Oktober 2023
  • Op zoek naar de grote modderkruiper in het Zuidlaardermeer (Rechten: RTV Drenthe)

Vrijwilligers van vissenorganisatie Ravon gingen begin augustus op zoek naar de grote modderkruiper. De inventarisatie maakt deel uit van een landelijke monitoring van zoetwatervissen in Nederland. Met de gegevens kan de verspreiding van verschillende soorten vastgesteld worden.

De grote modderkruiper is een vrij zeldzame soort, die in de loop van de twintigste eeuw sterk is afgenomen. De soort staat op de Rode Lijst met de status 'kwetsbaar'.

Modder

"Dit is een aantrekkelijk gebied voor de grote modderkruiper", vertelt Nymfe van Boekel van Ravon. Samen met vrijwilligers schept ze in de buurt van De Punt, op de grens van Groningen en Drenthe, in een sloot. "Het enige wat hier in de sloot ontbreekt, is een dikke sliblaag. Daar houdt deze vis erg van. Ook als het waterpeil zakt, kunnen ze in die modderlaag nog een tijd overleven." De vangst valt nog wat tegen. "Tot nu toe hebben we niet zoveel gevangen, alleen een snoekje."

Waarneming

In de buurt is de grote modderkruiper eerder wel waargenomen. "Het is typisch een soort van oudere en extensief beheerde sloten", aldus Mark Groen van Ravon. "Dat houdt in dat de sloten niet te vaak gemaaid worden en dat niet alles eruit wordt geschept." Overdag houdt de grote modderkruiper zich schuil tussen de planten, 's nachts eet de vis wormen, watervlooien, muggenlarven en kreeftjes.

(de tekst gaat verder onder de video)

Gegevens

De grote modderkuiper laat zich niet zien. Wel vinden de vrijwilligers kleine modderkruipers, een soort die veel in ons land voorkomt, en een invasieve exoot: de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft. De waarnemingen worden ingevoerd voor het Netwerk Ecologische Monitoring. "Het idee is om twee keer per jaar een beek in de buurt uit te zoeken waar je gaat scheppen", legt Van Boekel uit.

Vrijwillig

"Met het Netwerk Ecologische Monitoring en met al die vrijwilligers hopen we een beter beeld te krijgen van de verspreiding van de verschillende soorten", vervolgt Van Boekel. "Als je weet dat bepaalde soorten in een gebied zitten, kun je ze ook beter beschermen. Je kunt erop inzetten dat er meer voor zo'n soort wordt gedaan. Zonder vrijwilligers gaat dat niet, zij zorgen voor veel belangrijke waarnemingen.

Afbeelding
De grote modderkruiper heeft tien bekdraden rond de bek (Rechten: RTV Drenthe)

Lees ook:

Contact
opnemen