Op pad in de Drentse natuur: Zeegserloopje

Zaterdag 02 April 2022
  • Het Zeegserloopje tussen Tynaarlo en Schipborg (Rechten: Wikimedia Commons)

Nationaal Park Drentsche Aa wordt doorkruist door beken en diepjes. Samen vormt dit waterstelsel de Drentsche Aa, een naam die het water overigens pas in Groningen krijgt. In Drenthe gaat het onder andere om het Taarloosche Diep, het Gastersche Diep, het Oudenmolensche Diep en het Schipborgse Diep.

Het Zeegserloopje is een zijtak in het bekenstelsel die uitmondt in het Schipborgse Diep. Het gebied rondom dit smalle riviertje is gevarieerd en is zowel op cultuurhistorisch als op landschappelijk gebied interessant.

Afscheiding

Een van de karakteristieke elementen die nog steeds in het landschap terug te vinden zijn, zijn de houtwallen die weilanden, akkers of landgoederen afbakenden. Van oudsher waren de obstakels bedoeld als perceelsgrens. Het zijn verhogingen in het landschap begroeid met bomen en ondoordringbare hagen met stekelige of doornige struiken zoals de meidoorn waar het vee niet doorheen kon. Ook werd er geriefhout en brandhout uit gehaald.

Biodiversiteit

Een houtwal heeft vaak niet meer de oorspronkelijke functie, maar is nog steeds van belang voor allerhande flora en fauna. Insecten, amfibieƫn, reptielen, vogels waaronder steenuilen en zoogdieren zoals de egel vinden er voedsel en een schuilplaats. De schaduwkant van een houtwal is interessant voor varens en mossen. Daarnaast spelen deze landschapselementen een belangrijke rol als verbindingsweg voor dieren die zich zo veilig kunnen verplaatsen.

Broekbosje

Nabij de monding van het Zeegserloopje komen meerdere broekbosjes voor. Het zijn bossen met een voortdurend natte of incidenteel overstromende ondergrond die voorkomen in natte beekdalen. 'Broek' betekent laaggelegen moerassig land. De omstandigheden zorgen voor een specifieke flora met elzen, dotterbloemen en holpijp. De bosjes zijn vaak slecht toegankelijk waardoor dieren en vooral vogels hier rust vinden.

Hunebed

In de buurt van het Zeegserloopje ten oosten van Tynaarlo ligt hunebed D6. Het relatief kleine bouwsel verkeert nog steeds in oorspronkelijke staat met alle dek-, zij- en sluitstenen op hun plaats. Hunebedspecialist Van Giffen was van mening dat er in de omgeving nog vier hunebedden hebben gestaan. Andere overblijfselen uit vroeger tijden die in de omgeving te vinden zijn, zijn middeleeuwse karrensporen en een grafheuvel.

Erop uit

Boswachter Kees van Son laat in de ROEG! uitzending het Zeegserloopje zien. Dit gebied zelf is niet toegankelijk voor bezoekers, maar in de omgeving is genoeg natuurschoon te bewonderen. Zin in een stevige wandeling? Probeer dan deze wandeling van veertien kilometer en verken het landschap rondom Tynaarlo en Zeegse. Een rondje van zesenhalf kilometer rondom Zeegse kan ook. Deze route start ook in Zeegse en heeft een korte en lange variant.

Lees ook:

Contact
opnemen