Nieuwe natte natuur Dwingelderveld gaat niet vanzelf

Zaterdag 17 December 2022
  • De restanten van leiding twintig zijn nog zichtbaar (Rechten: RTV Drenthe)

In het laatste deel van de serie over nieuwe natuur is de hoofdrol weggelegd voor het Dwingelderveld. Het is een van de drie nationale parken in de provincie en het grootste natte heidegebied van West-Europa.

Tien jaar geleden is begonnen met het omvormen van een stuk landbouwgrond naar natuur. De transformatie naar een natte, soortenrijke heide blijkt nog niet zo gemakkelijk.

In het derde deel van de ROEG!-serie over nieuwe natuur wandelen boswachter Tineke Bouwmeester en presentator Loes van der Laan over het Dwingelderveld. Bekijk hier de uitzending.

Gedempte sloot

Het gebied werd begin vorige eeuw ontgonnen en als landbouwgrond in gebruik genomen. Een van de maatregelen die een eeuw later genomen zijn om de natuur terug te brengen was het dempen van een sloot. De restanten zijn nog zichtbaar. "Leiding twintig noemen we dat", vertelt boswachter Tineke Bouwmeester. "Het was een hele diepe afwateringssloot van zo'n zes kilometer lang die door het hele Dwingelderveld sneed. Die sloot zorgde voor een enorme verdroging van het Dwingelderveld."

Verdroging

Bouwmeester was aanwezig bij de feestelijke demping. "Dat was een hele happening met alle mensen die hierbij betrokken waren, iedereen met een schep in de hand." Maar van nattigheid lijkt nog weinig sprake. "Kijk om je heen, je ziet geen enkel plasje. Hadden we de sloot niet gedempt, dan was het nog droger geweest. Toch zet de verdroging door. We zitten midden in de klimaatverandering. Dat gaat in zo'n snel tempo, dat hadden we toen de plannen hiervoor gemaakt werden nog niet eens zo voorzien."

Afbeelding
Heide groeit er al, nu de andere soorten nog (Rechten: RTV Drenthe)

Plagsel

De landbouwgrond is tot veertig centimeter afgegraven. Bouwmeester: "In de schrale bodem die overblijft zit het zaad van de heide nog. Oliehoudend zaad dat zelfs na honderd jaar nog steeds kan opkomen. We hebben plagsel uitgestrooid met de juiste bacteriën en schimmels om de heidevegetatie op gang te krijgen." Toch is dit nog maar het begin. "We spreken hier van dreumes hei. Alle soorten die erbij horen, zoals de klokjesgentiaan, de grondster en zeggesoorten, hebben we nog niet."

Experiment

In het gebied vindt onderzoek plaats om uit te vinden wat het beste werkt. "In verschillende proefveldjes proberen we verschillende dingen uit. We hebben plagsel ingebracht met kalk, met verzuring. We hebben maaisel ingebracht met kalk, met verzuring. Tot nu toe werkt het inbrengen van plagsel met kalk het beste om de heidevegetatie versneld op gang te brengen."

Lees ook:

Contact
opnemen