Bijzondere flora en fauna in nieuw natuurgebied De Holmers

Maandag 12 December 2022
  • 'Als natuurbeheerder mag je blij zijn met kraanvogels in het gebied' (Rechten: RTV Drenthe)

Midden in boswachterij Hart van Drenthe ligt De Holmers. Het is een brongebied van de Drentsche Aa en sinds de ontwikkeling tot nieuwe natuurgebied krijg je hier natte voeten. Sindsdien hebben allerlei soorten die van natte voeten houden hier een onderkomen gevonden.

In het tweede deel van de ROEG!-serie over nieuwe natuur wandelen boswachter Evert Thomas en presentator Loes van der Laan door De Holmers. Bekijk hier de uitzending.

"Dit is natuur waar nooit een mens komt", aldus boswachter Evert Thomas. "Het is zo dichtgegroeid en ondoordringbaar, overal zijn barrières van wilgenstruwelen of waterpartijen. Je komt er haast niet in. En dat is ook de bedoeling want we laten dit aan de natuur."

Natuurontwikkeling

Twintig jaar geleden was dit gebied grasland. "Eerder was dit landbouwgrond met gras, pitrus en jakobskruiskruid", vertelt Thomas. "Het is destijds afgegraven en zo begin je in wezen van voren af aan met een nieuwe bodem, een voedselarme bodem met ijzerrijk zand, leem en kwelwater. Het water komt van de bossen aan de randen hier omhoog en zorgt voor een enorm interessante vegetatie. Dit is echt fantastisch nieuwe natuur."

Flora

De kleine zonnedauw is een van de planten die zich in het gebied thuis voelt. "Verder groeit hier moeraswolfsklauw en veenpluis, wat betekent dat we op een voedselarme en zure grond staan. En dan te bedenken dat we hier sinds de inrichting niks meer gedaan hebben aan beheer. Dit is blijven liggen sinds 2003", aldus de boswachter. Verderop staat watermunt en grote boterbloem.

Vleesetend

Het zijn allemaal planten die in moerassig gebied groeien. Zo ook het loos blaasjeskruid, een vleesetende plant net als de zonnedauw. "Het bloemetje is erg mooi, een prachtig modelletje", vindt Thomas. " De plant vangt waterbeestjes met kleine blaasjes aan de wortels. Het zijn een soort zakjes die de plant vacuüm kan trekken. Als er een beestje langskomt dan zuigt hij dat beestje zo naar binnen, een aanvulling op het menu van de plant."

Afbeelding
In De Holmers groeit loos blaasjeskruid (Rechten: RTV Drenthe)

Fauna

Niet alleen planten, maar ook dieren vinden hun weg naar het natuurgebied. In korte tijd ziet Thomas bruine en oranje zandoogjes, landkaartjes, een atalanta, bijen en zweefvliegen. En hij laat een wissel zien. "Eigenlijk is het een reeënwissel, maar zodra het ree langskomt, komt er ook wel een das langs en misschien af en toe een edelhert of een wolf. Dit is een heerlijk rustgebied voor allerlei dieren."

Toppunt

Maar ook vogels zoeken het gebied op. "De waterral, de roerdomp en de blauwborst zijn soorten die je in het verleden niet zag, maar nu wel." Als klap op de vuurpijl is in de verte een stel kraanvogels met hun jong zichtbaar. "Als je die terugkrijgt in nieuwe natuurgebieden, dan kun je als natuurbeheerder alleen maar heel blij en tevreden zijn", besluit de boswachter. "Als ze dan ook nog eens gaan broeden, dat zijn succesjes waar je best een stuk taart voor mag aansnijden."

ROEG!

Enkele jaren geleden nam ROEG! ook een kijkje in dit nieuwe natuurgebied. Bekijk hier wat boswachter Evert Thomas toen tegenkwam.

Lees ook:

Contact
opnemen