Nieuwe natuur aangelegd om oude natuur te behouden

Zondag 04 December 2022
  • Nabij het Mantingerzand wordt nieuwe natuur aangelegd (Rechten: RTV Drenthe)

Nabij het Mantingerzand is honderdvijftig hectare voormalige landbouwgrond op de schop gegaan om uitdroging van het Natura 2000-gebied te voorkomen. Het natuurgebied ligt op een rug met natte gebieden aan de flanken.

"Die droogden uit doordat het water er als het ware uitgetrokken werd", legt ecoloog Hans Dekker uit." Vergeet niet dat hier de laatste vijftig jaar veel is veranderd. Het was heide- en veengebied en dat is later landbouwgebied geworden met diepe sloten. Volkomen logisch in die tijd maar dat trekt wel al het water uit het Mantingerzand."

Aanpassing

"We staan hier in de Verlengde Middenraai. Dit gebied wordt aangelegd ten behoeve van de hydrologische buffer voor het Natura 2000-gebied", aldus Remo Rietman, projectleider van Prolander. Om het gebied natter te maken zijn sloten dichtgegooid en is een oude pingo hersteld. "Een pingo is een laagte die in de ijstijd ontstaan is. En er komt een prachtig recreatiepad richting het Mantingerzand."

(de tekst gaat verder onder de video)

Verbinding

Ook is er een verbinding gemaakt met de bossen bij Gees. "Aan beide kanten heb je een groot natuurgebied. Er ligt een landbouwzone tussen die een barrière vormt voor veel planten en dieren die willen verhuizen", aldus Dekker van de provincie Drenthe. "Met deze zone maken we het makkelijker om van het ene naar het andere gebied te migreren."

Uitbreiding

"De afspraak met onze regering is dat we in 2027 het Natuurnetwerk Nederland klaar moeten hebben", vertelt de ecoloog. "Zover zijn we nog niet en dat betekent dat er nog een aantal gebieden in de pijplijn zit waar we iets dergelijks gaan doen. Bijvoorbeeld in de Vledder Aa bij Doldersum en in Noord-Drenthe in het gebied van de Drentsche Aa. Met alle betrokken partijen proberen we zo mooi mogelijke plannen te maken zodat de natuur in Drenthe floreert en mensen zich er prettig bij voelen."

Afbeelding
De verbindingszone maakt migratie tussen natuurgebieden mogelijk (Rechten: RTV Drenthe)

Lees ook:

Contact
opnemen