Het Drentse Landschap: ‘We moeten in Drenthe het water vasthouden’

Zaterdag 18 Februari 2023
  • De Mandelanden is de bovenloop van het beekdal van het Voorste Diep (Rechten: RTV Drenthe)

Laat het blauwe hart van Drenthe volstromen. Dat is een van de oproepen van Drentse natuur- en milieuorganisaties aan de Drentse bestuurders. Wat dat betekent en hoe dat eruit moet zien? Natuurgebied De Mandelanden is volgens deze organisaties een voorbeeld dat navolging verdient.

In aanloop naar de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen vragen natuur- en milieuorganisaties aandacht voor groene actiepunten. Ze staan in het pamflet 'Investeren in de kracht van Drenthe'. Als eerste worden de aanbevelingen voor een schoon watersysteem genoemd. Deskundigen en lijsttrekkers zijn het erover eens dat water beter vastgehouden moet worden. Natuurgebied De Mandelanden is daarin een klinkend voorbeeld.

Water vasthouden

"Water is de basis van alles", zegt Uko Vegter van stichting Het Drentse Landschap. "Als we een tekort hebben aan water, zoals in de afgelopen vier droge zomers, dan hebben de natuur en de landbouw er last van en op het gebied van waterwinnen is het lastig. We moeten aan de slag met het hebben en houden van voldoende water." Vegter benadrukt de urgentie daarvan. "We moeten op een fundamenteel andere manier naar de waterhuishouding in Drenthe kijken en voor de hele provincie maatregelen nemen om water vast te houden. Niet alleen in natuurgebieden, maar ook in stedelijk en in landbouwgebied."

Natte voeten

Tien jaar geleden is ten zuiden van Borger het gebied Mandelanden opnieuw ingericht om water langer vast te houden. Landbouwgrond is veranderd in moeras en op dit moment is in totaal zo'n 120 hectare kletsnat. Afgelopen zomer, toen het extreem droog was, was het hier nog steeds nat en geschikt genoeg voor veel dieren en planten. Vogels die van moerassige gebieden houden, weten de Mandelanden inmiddels te vinden: de zilverreiger, de waterral en de blauwborst. Het is een van de weinige plekken waar de grote boterbloem groeit. Ondertussen komt de orchideerijk schraalland weer terug.

"De Mandelanden is de bovenloop van het beekdal van het Voorste Diep. De watermotor is hier weer aangezet", licht Vegter toe. "Sloten zijn gedempt. Het peil van de beek is verhoogd. En al het water wat hier als regenwater valt of als grondwater via de randen toestroomt, maakt dat het hier heel nat wordt. Omdat we maar mondjesmaat water afvoeren, blijft het heel lang heel nat. En de natuur reageert daar fantastisch op. Zo gauw je maatregelen neemt rem je de waterafvoer en heb je direct effect. Maar dit is een klein gebied. Dit moet je structureel doen in de Drentse beekdalen. Je moet het water-vasthouden als een olievlek over heel Drenthe laten verspreiden."

Verkiezingsdebat

De groene speerpunten komen naar voren in het openbare verkiezingsdebat 'Kiezen voor de Kracht van Drenthe', op dinsdag 7 maart in Grolloo. Lees hier meer over het debat en hoe je je als bezoeker kan aanmelden.

Afbeelding
Natuurgebied De Mandelanden is opnieuw ingericht om water op te vangen (Rechten: RTV Drenthe)

Lees ook:

Contact
opnemen