Geen overstromingen in Meppel meer door opvang van water in natuurgebieden in Westerveld

Vrijdag 18 November 2022
  • Een impressie voor Ootmaanlanden (Rechten: Provincie Drenthe)

Vaker wateroverlast in Meppel. Daar houden de provincie Drenthe, het waterschap Drents Overijsselse Delta en Natuurmonumenten rekening mee, en bereiden ze zich ook al op voor.

Het is 30 oktober 1998. Koningin Beatrix is in Meppel. Midden op straat staat ze met beide benen in het water. Meppeler straten staan blank, tuinen liggen onder water. Overal liggen zandzakken om het water tegen te houden. En het leger helpt om erger te voorkomen. Uiteindelijk blijft de stad een grote overstroming zoals in 1960 bespaard. Eind 1960 stond een derde deel van Meppel onder water. De reden van de overstroming in 1998: extreem veel neerslag, en een kapotte pomp van een gemaal bij Zwartsluis.

Afbeelding
In 1998 staan delen van Meppel blank (Rechten: Stichting Oud Meppel)

Die regen kan in de toekomst opnieuw een gevaar vormen. Door klimaatverandering komen er steeds extremere buien, terwijl op andere momenten langere perioden van droogte komen.

Het is de verwachting dat Meppel bij piekbuien te maken krijgen met wateroverlast. De Oude Vaart en de Drentse Hoofdvaart stromen allebei naar Meppel en komen er samen. Is er veel regen, dan komt er via deze vaarten dus veel water naar Meppel toe.

400.000 kubieke meter water opslaan

Maar nog beter is om te voorkomen dat Meppel net als in 1998 of in 1960 overstroomt. Daarom gaat er in de gebieden Ootmaanlanden en Koningsschut 400.000 kubieke meter water uit de Oude Vaart opgeslagen worden. Het moet Meppel beter beschermen bij extreem veel neerslag. Even ter vergelijking: in een olympisch zwembad gaat minstens 2500 kubieke meter water.

Ootmaanlanden en Koningsschut

De twee natuurgebieden liggen in de gemeente Westerveld. Ootmaanlanden ligt tussen Wittelte en Uffelte in, en grenst aan de N371. Het is onderdeel van het Holtingerveld, een Natura 2000-gebied. Ootmaanlanden ligt aan de Drentse Hoofdvaart.

Koningsschut ligt iets meer noordelijker, en ligt tussen Wittelte en Dwingeloo. Dit gebied, dat ook aan de N371 ligt, maakt geen onderdeel uit van het Holtingerveld. Koningsschut is gelegen aan de Oude Vaart.

Deze week hebben de provincie, Natuurmonumenten en het waterschap een overeenkomst getekend om dit mogelijk te maken. "Een bijzonder mooie mijlpaal, in een tijd waarin de uitdagingen voor klimaat en natuur groot zijn", reageert provincie Henk Jumelet namens Drenthe. De verwachting is dat een keer in de 25 jaar de volledige noodwaterberging gebruikt moet worden. Al waarschuwen experts dat door de veranderende klimaatscenario's het mogelijk een te optimistische inschatting is, en het vaker gebruikt moet worden.

In het gebied wordt het water dus langer opgeslagen, waardoor Meppel minder snel wordt overstroomd. Maar de opvang van water heeft ook een voordeel bij de droogte. Het moet de verdroging van het Holtingerveld tegengaan. In het Holtingerveld, een Natura 2000-gebied, zijn momenteel veel vennen verdroogd als gevolg van lage grondwaterstanden in de omgeving.

Terugkeer van Uffelter Boervaart

Behalve dat er water wordt opgevangen, is het ook de bedoeling om in de natuurgebieden de natuur te herstellen. Zo worden ook delen van de Uffelter Boervaart in ere hersteld. Dit vaartje werd in 1787 aangelegd om de turf vanuit het Uffelterveen en het Kolonieveen met de boot te vervoeren naar Meppel. Sinds 1854 is het echter niet meer in gebruik als turfvaart. Nadat het in verval is geraakt, is het jaren geleden gedempt.

Ook is het de bedoeling dat in de gebieden 'bijzondere natuur' zich gaat ontwikkelen. Het gaat om bloemrijke graslanden met vlinders en bijen tot nieuwe poelen voor de kamsalamander. En in Koningsschut wordt een vispassage aangelegd om meer ruimte te geven aan vissen.

Afbeelding
Een derde deel van Meppel stond in 1960 blank. Dit is de (brede) Woldstraat (Rechten: Stichting Oud Meppel)

Lees ook:

Contact
opnemen