Gezocht: nieuwe generatie vogeltellers voor Zuidwest-Drenthe

Donderdag 14 December 2023
  • Ook in de winter gaan Arend van Dijk (l) en Joop Kleine op zoek naar vogels (Rechten: RTV Drenthe)

Arend van Dijk en Joop Kleine noteren al tientallen jaren welke vogels ze zien en horen. Daarmee hebben ze een indrukwekkende reeks gegevens opgebouwd. Om deze reeks voort te blijven zetten zijn nieuwe vogelaars nodig. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten bieden daarom samen met Sovon een cursus aan.

Ogen en oren in het veld zijn van onschatbare waarde voor het onderzoek naar vogels. Tientallen vrijwilligers gaan tijdens het broedseizoen in Drenthe op pad om te kijken en luisteren. Hun waarnemingen vormen een belangrijke basis voor het onderzoek naar vogels.

Arend van Dijk is sinds 1968 actief als vogelteller. Hij begon toen met systematische tellingen en stond daarmee aan de wieg van de telmethode die nu landelijk wordt gebruikt: de BMP-methode (Broedvogel Monitoring Project). Joop Kleine doet dit werk sinds 1980. De mannen kijken ernaar uit om het volgende broedseizoen weer te gaan tellen in de natuurgebieden van Zuidwest-Drenthe, maar ze willen ook graag hun kennis overdragen aan een nieuwe generatie vogelaars. Het is belangrijk dat elk broedseizoen er opnieuw geteld wordt: hoe langer deze reeks, hoe meer inzicht het geeft voor natuurbeheerders.

Verlangen naar het broedseizoen

Van Dijk is 75 jaar oud, Kleine is 80, maar nog steeds gaan ze voor dag en dauw naar buiten voor de vogels. "Het is nog even dromen, maar over een paar maanden mogen en kunnen we weer", zegt Van Dijk op het winterse Dwingelderveld. "Ik verlang ernaar: 's Ochtends in de schemer het veld in, een enorm vogelconcert, dat is genieten. In je eentje, vind ik heel prettig, het bos in en dan de vogels registreren. En dan je verbazen over wat voor leuke dingen je waarneemt."

Ook Kleine kan niet wachten, maar is ook nu elke ochtend in het veld. "Vogels brengen me veel plezier. Ik ben ooit begonnen met tropische vinkjes, maar dat ging me de keel uithangen", lacht Kleine. De wilde vogels van het Dwingelderveld trokken hem meer. "De korhoen heb ik nog meegemaakt. Grutto's in het veld, tientallen paren. Allemaal weg! Patrijs, weg. Zo zijn er meer soorten, maar er zijn ook soorten voor teruggekomen. Dat boeit me nou enorm, dat in een mensenleven zoveel veranderd is."

Tekst gaat verder onder de video:

Informatieavond over opvolging

De beide vogelaars verzetten veel werk. Om het tellen behapbaar te houden voor de opvolgers wordt er gezocht naar een groep van twintig vogelaars. Door het telwerk te verdelen over twintig nieuwe vrijwilligers wordt het aantrekkelijker om in te stappen. Zij krijgen in maart volgend jaar de cursus 'Broedvogels inventariseren in Zuidwest-Drenthe'. De cursus bestaat uit vijf theorieavonden en vier praktijkochtenden in het veld onder leiding van een ervaren broedvogelteller. Na de cursus brengen zij zelfstandig tellingen in kaart volgens de BMP-methode.

Het is geen vogelherkenningscursus, deelnemers moeten al basiskennis hebben. Dit betekent dat ze de meeste broedvogels van bos en hei herkennen op zicht en geluid. Deelname aan de cursus is gratis; de kosten worden gedragen door Sovon, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Op 12 februari is er een informatieavond voor geïnteresseerden in het Bezoekerscentrum Dwingelderveld.

Lees ook:

Contact
opnemen