Zo zijn steenuilen veilig voor hongerige marters

Vrijdag 18 Maart 2022
  • Steenuilen in hun nestkast (Rechten: Steenuilenwerkgroep Drenthe)

De steenuil komt in onze provincie vooral in Zuid- en Zuidwest-Drenthe voor. De vogel voelt zich thuis in het kleinschalige boerenland dat steeds meer verdwijnt. Daardoor ging het niet zo goed met de kleinste uil van ons land, maar daar komt geleidelijk verandering in.

Ruim tien jaar geleden waren er naar schatting 100 tot 120 broedende paartjes in Drenthe. Landschapsbeheer gaat ervan uit dat dit aantal inmiddels ongeveer verdubbeld is. Samen met de Steenuilenwerkgroep Drenthe zet de organisatie zich in voor de vogel.

Veilige kast

Een simpele maar doeltreffende aanpassing aan de nestkast van de steenuil heeft bijgedragen aan deze positieve ontwikkeling. "De steenuilen zitten in speciale kasten. Ze zijn steen- en boommarter-proof. Er is een sluis ingemaakt, met twee planken voor elkaar. Marters kunnen die bocht niet maken", legt boswachter Kees van Son uit. "Dat is belangrijk want de nesten werden jarenlang leeggeroofd door marters. Door dit soort kasten gaat het nu een stuk beter met de steenuilen in Drenthe."

Maak je zelf een steenuilenkast, dan is het van belang ook een dergelijke ingang te maken zodat het kroost van de steenuilen niet door marters gepakt wordt. "Zo kan de populatie zich uitbreiden en dat zou alleen maar mooi zijn", aldus Van Son. "Het is nu al te laat voor een nieuwe nestkast, maar het is een mooi klusje voor van de zomer."

Lees ook:

Contact
opnemen