Steenuilenpopulatie groeit in Drenthe dankzij ‘steenuil-vriendelijke’ tuinen

Dinsdag 11 Februari 2020
  • Steenuilenpopulatie groeit in Drenthe dankzij 'steenuil-vriendelijke' tuinen (Rechten: Pixabay)

Nestkasten plaatsen, bomen planten en zorgen voor voldoende voedsel. Er is veel werk verricht om ervoor te zorgen dat de steenuil niet uit Drenthe vertrekt. Landschapsbeheer Drenthe en de Steenuilenwerkgroep Drenthe hebben zich flink ingespannen om meer broedende paartjes in de provincie te krijgen.

Tien jaar geleden waren er naar schatting 100 tot 120 broedende paartjes in Drenthe. Momenteel gaat het Landschapsbeheer ervan uit dat dit er tussen de 150 en 200 zijn.

"Daarvan hebben we er nu ongeveer 100 in beeld. Je hebt ook steenuilen die lastig te vinden zijn, omdat ze onder daken zitten of in bomen zonder nestkast. We vinden het heel belangrijk dat de steenuil in Drenthe blijft, de vogel hoort echt bij de provincie. De populatie in Groningen en Friesland is de afgelopen jaren flink afgenomen, we willen voorkomen dat zoiets hier gaat gebeuren", legt Erwin Bruulsema uit, coördinator van de Steenuilenwerkgroep in Drenthe.

Er werden de afgelopen tien jaar tientallen tuinen 'steenuil-vriendelijk' gemaakt. Mensen met een erf konden en kunnen zich melden bij Landschapsbeheer Drenthe.

"We gaan langs bij mensen en doen dan een soort erf-scan. We kijken of er voldoende nestgelegenheid is, of er voldoende voedsel in de buurt is en of er schuilmogelijkheden voor de steenuil zijn. Als dat niet het geval is, kunnen we maatregelen nemen. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van haagjes, fruitbomen en het plaatsen van een nestkast", vertelt Kathelijn de Maeijer, projectleider bij Landschapsbeheer Drenthe.

Contact
opnemen