Werkzaamheden moeten Oosteindsche Veen bij Schoonebeek van ondergang redden

Vrijdag 16 Februari 2024
  • Werkzaamheden om de natuur te versterken en verbeteren (Rechten: RTV Drenthe)

Het Oosteindsche Veen bij Schoonebeek krijgt een make-over in een poging het resterende hoogveen te behouden en wellicht uit te breiden. Nieuwe kades en dammen moeten verdroging tegengaan en regenwater in het gebied vasthouden.

Het gebied is ruim 128 hectare groot en ligt zo'n twee kilometer ten westen van het Bargerveen.

Typische planten

"Overal zie je die pollen eenarig wollegras, met de grijze blaadjes van de dophei er doorheen en, het is nog winter, de donkerbruine blaadjes van de struikhei", zegt ecoloog Hans Dekker van de provincie Drenthe. "Dit is een gemêleerde vegetatie, mooi open en typisch voor rustend hoogveen. Dit hoogveen is niet meer actief, het groeit niet lekker door en ligt hier in feite maar. We hopen dat het weer tot leven zal komen zodra het hier natter wordt."

Hoogveen is een kleddernat gebied waar het water tot aan het maaiveld staat, legt de ecoloog uit. "Daar groeit veenmos op. Als je het gebied of de omgeving ontwatert om het te ontginnen, dan daalt de waterstand en komt het veen daarboven te liggen. Die bovenste laag droogt uit en er komt CO2 vrij."

De planten die bij het hoogveen horen kunnen er niet meer groeien. "Veel gras, waaronder het pijpenstrootje, en de berk komen daarvoor in de plaats. Berken vinden dat soort omstandigheden heerlijk en zullen in aantal toenemen. Uiteindelijk houd je een monotoon berkenbos over en is het hoogveengebied verdampt."

(de tekst gaat verder onder de video)

De werkzaamheden om het gebied weer natter te maken, zijn deze maand begonnen. De kades vormen een belangrijke bouwsteen.

Ecoloog Dekker: "Dat zijn dammen die om de oude hoogveenkern worden aangelegd zodat het water dat hier valt bewaard blijft en er niet met straaltjes uitloopt. Binnen die omwalling wordt het lekker nat en kan het hoogveen herstellen. De planten die er nog zijn en bij het hoogveen horen, krijgen een impuls en planten die er niet bij horen zullen geleidelijk aan vertrekken."

Gezonde adders

In het gebied zit een klein aantal adders. Tot twee jaar geleden werd gedacht dat die er niet meer leefden. Even verderop in het Bargerveen zitten er veel meer. Een verbindingszone moet adderfamilies met elkaar in contact brengen. "Het is gezond om niet binnen je eigen familie te paren, maar met andere populaties. We hopen dat de adders in dit gebied zo gezonder worden."

Voor de adders worden zogenaamde adderhotels aangelegd. Dekker: "Dat zijn winterverblijven op hooggelegen stukken met stobben, takken en grond waar ze in de winter binnen kunnen gaan om lekker aan hun winterslaap te beginnen. Zo kunnen ze droog overwinteren en met een mooie voorjaarsdag weer tevoorschijn komen."

Toekomstmuziek

De werkzaamheden moeten eind dit jaar klaar zijn. Maar het Oosteindsche Veen is dan nog niet in volle glorie hersteld. "Kom over een jaar of vijf, zes nog maar eens terug. De natuur is altijd iets van de lange adem."

Afbeelding
Eenarig wollegras is typisch voor hoogveen (Rechten: RTV Drenthe)

Lees ook:

Contact
opnemen