Werkgroep Florakartering Drenthe wil met prijs jonge vrijwilligers trekken

Maandag 19 September 2022
  • De bosgeelster is een van de 'iconen' van Drenthe (Rechten: Saxifraga/Hans Dekker)

Stichting Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD) heeft de Groene Anjer Prijs 2022 gewonnen. Aan de prijs is een cheque van 5000 euro verbonden. Met dat bedrag hoopt Ben Hoentjen van de WFD nieuwe en vooral jonge vrijwilligers bij het werk te betrekken.

Met de Groene Anjer Prijs zet het Prins Bernhard Cultuurfonds vrijwilligers in het zonnetje die zich hard maken op het gebied van natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe. De jury prijst de werkgroep voor haar bijdrage aan kennis over de Drentse natuur. De WFD bestaat uit een grote groep vrijwilligers, die gegevens in kaart brengt over flora in Drenthe. Terreinbeheerders en beleidsmedewerkers gebruiken die gegevens om beslissingen te maken.

Cursus en Floradag

"Het is niet alleen onze prijs, maar ook van onze zusterorganisaties", vertelt Hoentjen. Die organisaties doen al even lang onderzoek, maar dan naar vogels, vlinders en paddenstoelen. "We kampen allemaal met hetzelfde probleem: het vrijwilligerskamp verouderd en het is moeilijk om jongeren te trekken." Met het geld hoopt Hoentjen daar verandering in te brengen.

Hoe precies, dat is nog niet zeker, maar er zijn wel genoeg idee├źn. "We willen een cursus flora op poten zetten", vertelt Hoentjen. Deelnemers leren dan verschillende groepen flora te determineren. "Die cursus bestaat al, maar met het geld kunnen we het wat professioneler organiseren. En dat is belangrijk, zeker als mensen moeilijke groepen willen inventariseren, zoals zeggen en grassen."

Ook de Floradag zal wat uitbundiger gevierd worden. Op die dag staan de ontwikkeling van flora en fauna in Drenthe en de plannen voor aankomend jaar centraal. Daarnaast worden vrijwilligers die iets bijzonders hebben gedaan in het zonnetje gezet. "Nu kunnen we meer gerenommeerde sprekers uitnodigen en wat meer inhoud geven aan die dag", zegt Hoentjen.

Drentse icoonsoorten beschermen

WDF doet mee aan landelijk inventariserend werk, maar heeft ook wat regionale en lokale projecten lopen. "We helpen terreinbeheerders, zoals Staatsbosbeheer met het beschermen van Drentse icoonsoorten die het moeilijk hebben", vertelt Hoentjen. Een voorbeeld van zo'n Drents icoon is de bosgeelster op de Hondsrug. "Het is aan ons de taak om te inventariseren hoeveel er nog te vinden zijn en waar. Daarnaast onderzoeken we of de groeiplekken nog intact zijn en hoe we dat eventueel kunnen uitbreiden."

Op dit moment is WDF ook druk met het maken van een nieuwe atlas van de flora in Drenthe. Een eerdere versie verscheen in 1998. "Drenthe alleen heeft tussen de 1000 en 1200 verschillende soorten flora. Met nieuwe en verdwijnende soorten, valt er dus nog genoeg te doen", aldus Hoentjen.

Nieuwe soorten

Met meer vrijwilligers kan er meer in kaart gebracht worden. En dat is nodig, want het Drents landschap is aan het veranderen. "Die ontwikkeling is deels goed, deels heel slecht", vertelt Hoentjen. Drenthe was vroeger altijd een voedselarme provincie met soorten die zich aan die schrale gronden hadden aangepast. Maar door de stikstofcrisis neemt de voedselrijkdom in het gebied toe. "Soorten die het moeten hebben van schrale omstandigheden krijgen het daardoor lastig, terwijl soorten die floreren op voedselrijke bodems het goed doen."

Om de veranderingen in het Drents landschap te inventariseren, houdt Florakartering excursies. Het gebied wordt dan in kilometerhokken opgedeeld, waarna de vrijwilligers hun stukje afstruinen om een lijstje van soorten te verzamelen. Dat kan tegenwoordig allemaal digitaal: op je telefoon leg je direct vast hoeveel van welke soort je waar hebt gevonden. Na een paar dagen staan de gegevens al in de landelijke databank van flora en fauna - klaar voor gebruik.

Andere prijshebbers

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma reikte de Groene Anjer Prijs afgelopen weekend uit in Museum De Buitenplaats in Eelde. De andere genomineerden waren IVN afdeling Hoogeveen en het Gilde van Vrijwillige Molenaars Drenthe. Zij kregen ieder 1000 euro.

Lees ook:

Contact
opnemen