Drie nominaties voor de Drentse Groene Anjer Prijs

Vrijdag 24 Juni 2022
  • De Groene Anjer is een inspiratieprijs (Rechten: Pixabay / Bunty's mum)

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft voor zowel de Drentse als de Groene Anjer Prijs 2022 drie genomineerden geselecteerd.

Op 16 september worden de prijzen uitgereikt.

Inspiratieprijs

Sinds 2021 wordt de Groene Anjer Prijs jaarlijks uitgereikt. Het doel van de prijs is het inspireren en vieren van vrijwilligers die zich hard maken voor de natuur en biodiversiteit in Drenthe. Gegadigden voor de prijs zijn instellingen en groepen die een opvallende impuls aan behoud en ontwikkeling van natuur, landschap, en biodiversiteit in Drenthe geven.

Als deze groepen thema's als educatie, milieu, en duurzaamheid ook hoog in het vaandel hebben staan, kan dat een pluspunt zijn. De inspiratieprijs voor de winnaar bedraagt 3000 euro, de tweede en de derde plek worden beloond met 1000 euro.

IVN afdeling Hoogeveen

IVN afdeling Hoogeveen is genomineerd voor de prijs. Het algemene gevoel heerst dat ze een voorbeeld zijn voor vele afdelingen, schrijft het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe. Ze hebben veel activiteiten, en richten zich veel op educatie en jeugd. Een voorbeeld van zo'n activiteit was hun deelname aan de landelijke opschoondag.

Gilde van Vrijwillige Molenaars Drenthe

Molens spelen een belangrijke rol in het Drentse landschap. Naast het intensieve werk aan het beheer en behoudt van deze molens, heeft deze groep ook veel groene initiatieven. Molens staan volgens het cultuurfonds centraal in de dorpskern en zorgen voor contact tussen inwoners en contact met toeristen.

Stichting werkgroep Florakartering

Volgens het cultuurfonds levert deze werkgroep een geweldige bijdrage aan de kennis over de Drentse flora. Het is een grote club vrijwilligers die al 40 jaar actief is en die veel nuttige informatie in kaart brengt en publiceert.

Ambities waarmaken

De jury van de Groene Anjer Prijs vraagt genomineerden hun ambitie te omschrijven in maximaal duizend woorden of deze op een creatieve manier over te brengen. De gegadigden voor de prijs moeten duidelijk maken hoe ze het prijzengeld zouden willen gebruiken om zich verder te ontwikkelen en hun ambities waar te maken. De winnaar wordt geacht om zich een goede ambassadeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe te betonen.

Contact
opnemen