Welke gemeente zorgt het best voor de wilde bijen?

Dinsdag 10 Januari 2023
  • De rosse metselbij is een veel voorkomende wilde bij (Rechten: Saxifraga / Peter Meininger)

Het gaat niet goed met de wilde bijen, maar gemeenten kunnen helpen om het tij te keren. Natuur & Milieu en IVN Natuureducatie roepen alle gemeenten op om zich in te zetten voor de wilde bijen en hebben daarom de verkiezing Bijvriendelijkste Gemeente van 2023 georganiseerd.

Er zijn bijna 359 verschillende soorten wilde bijen in Nederland. Daarvan staat iets meer dan de helft op de rode lijst: ze worden bedreigd in hun voortbestaan. Om de wilde bijen te helpen zijn gemeenten onmisbaar, want die hebben een groot deel van het leefgebied van de wilde bijen in handen. Denk aan alle bermen, parken, plantsoenen: allemaal plekken die bijvriendelijk ingericht kunnen worden.

Criteria

Het aantal gemeenten dat hiermee aan de slag gaat groeit. Om de mooiste initiatieven in het zonnetje te zetten en andere gemeenten te inspireren wordt de verkiezing Bijvriendelijkste Gemeente van 2023 gehouden. Belangrijke criteria daarbij zijn het zorgen voor bijvriendelijk bermbeheer, voldoende bloeiende planten en nestgelegenheid.

Tot en met 20 januari is het mogelijk om gemeenten met goede bijvriendelijke initiatieven te nomineren voor de verkiezing. Dat kan via deze website van Heel Nederland Zoemt. Wie de gemeente Arnhem - de winnaar van 2022 - opvolgt wordt op 10 maart bekendgemaakt.

Lees ook:

Contact
opnemen