Uren in het bos voor een glimp van een das

Zondag 25 Juli 2021
  • Harry Boerma staat naast de eerste dassenburcht die hij ontdekte (Rechten: RTV Drenthe)

In de Drentse natuur zijn veel vrijwilligers werkzaam. Harry Boerma is een van hen. Hij inventariseert en monitort de dassen op de Hondsrug tussen Emmen en Gasselte. Zijn waarnemingen deelt hij met Staatsbosbeheer, Stichting Het Drents Landschap en het Drentse waterbedrijf WMD.

"Veertien jaar geleden is mijn passie begonnen toen ik voor het eerst een dassenburcht ontdekte", vertelt Boerma. "En dit is nog steeds mijn lievelingsplek."

Eisenpakket

Verspreid over Drenthe liggen tientallen dassenburchten. De lieveling van Boerma ligt in de buurt van Ees. "Dit is het gebied waar een das echt van houdt." De das heeft wel wat eisen: voldoende dekking, weinig verstoring, een groot voedselaanbod en een bodem waarin ze goed een burcht kunnen graven. Een grondwaterstand van tenminste anderhalve meter onder het maaiveld zorgt ervoor dat de burcht niet te vochtig wordt.

Booming burcht

Een dassenburcht heet niet zomaar zo. Het is net een groot kasteel met allerlei gangen, kamers en een latrine buiten de kasteelmuren. Het gat dat recht naar beneden loopt is een luchtpijp, gegraven voor de ventilatie van de vertrekken in de burcht.

De lievelingsburcht van Boerma is een megaburcht waar al jaren dassen wonen. "Het is een van de oudste burchten van de gemeente Borger-Odoorn. Ieder jaar is het booming hier want er worden elk jaar weer veel jongen geboren. Dit jaar zijn tijdens de telling in mei al vier volwassen dassen met vier jongen geteld. Het heeft te maken met de gunstige omstandigheden: het foerageergebied in de buurt, voedsel in overvloed, een beschutte omgeving. Dit is echt een daslandschap."

Ongelukkig

Het gaat goed met de das in Drenthe maar een groot struikelblok is het aantal verkeersslachtoffers. "Vooral langs de N34. Bij Odoorn zijn dit jaar al vijf of zes dassen gesneuveld. Goed afrasteren is belangrijk maar ook het aanbrengen van faunapassages. Als automobilist moet je alert zijn want je rijdt wel in een bosrijke omgeving", waarschuwt Boerma.

Investering

Door het jaar heen is Boerma druk met zijn passie. "Dat begint in februari, maart als de dassen jongen krijgen. Dan begin ik met de voorbereidingen voor de telling. In de zomermaanden is het drukker want dan is er meer activiteit op de burcht. En dan die mooie, lange zomeravonden om te genieten van zo'n dassenfamilie. Dat is kicken."

Lees ook:

Contact
opnemen