Top tien van Drentse tuinvogels: de ekster

Woensdag 18 Januari 2023
  • Eksters zijn intelligente dieren (Rechten: MabelAmber via Pixabay)

Een jaarlijks terugkerend fenomeen van wetenschappelijke waarde is de tuinvogeltelling. Vanaf vrijdag 27 januari tellen vogelliefhebbers gedurende drie dagen de vogelsoorten die zij in de tuin voorbij zien komen. De gegevens die deze tellingen opleveren zeggen iets over de ontwikkeling van vogels in de tuin, en over geschikte manieren om ze te helpen en beschermen.

In aanloop naar de twintigste tuinvogeltelling nemen we de Drentse top tien van 2022 onder de loep. Welke vogels leven zoal in onze achtertuin en wat weten we over die soorten? De ekster stond vorig jaar, net als in de landelijke top tien, op de achtste plek.

Voedsel zoeken

De ekster is een algemene vogel die in het hele land voorkomt en zich ook in de buurt van mensen laat zien en vestigt. Het zijn jagers-verzamelaars en alleseters die hun voedsel meestal op de grond zoeken. Op het menu staan vooral kevers en insecten, maar ook jonge vogels en eieren, hagedissen, eikels, walnoten, graan, bessen, zaden en aas. In de winter leggen ze vaak een notenverzameling aan.

Slimmerds

Eksters staan bekend als intelligente en nieuwsgierige vogels die graag glimmende voorwerpen 'stelen' en meenemen naar het nest. Ze begraven de schat eerst onder wat bladeren om het later te gebruiken. Dit gedrag komt voort uit hun nieuwsgierigheid naar alles wat 'anders' is. Eksters slagen ook voor de 'spiegelproef' wat wil zeggen dat ze zichzelf herkennen in de spiegel en dus een vorm van zelfbewustzijn hebben.

Honkvast

Uit onderzoek is gebleken dat eksters nauwelijks verder trekken dan dertig kilometer van de plek waar zij geringd werden. Het zijn standvogels die vaak monogaam leven en meestal ieder jaar hetzelfde gebied bezetten. Het broedseizoen start eind maart en duurt tot in juni. Ieder jaar brengt het paartje één nest voort met zo'n vijf tot zeven eieren. Na het uitvliegen blijven de jongen nog een week of zes in de buurt van hun ouders. Tot hun derde jaar leven ze in 'jeugdbendes' om zo ervaringen op te doen voor de rest van hun leven.

Lees ook:

Contact
opnemen