‘Schooltuin moet net zo gewoon worden als gymlokaal’

Vrijdag 22 April 2022
  • In de 'Maand van de Schooltuin' leren kinderen op school tuinieren (Rechten: Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten)

Het nieuwe initiatief 'Maand van de Schooltuin' wil bijdragen aan een gezondere samenleving. In Drenthe doen acht basisscholen mee aan de eerste editie die in mei plaatsvindt. Leerlingen ontdekken in die maand hoe ze zelf groente en fruit kunnen zaaien, verzorgen en oogsten.

"In de schooltuin ontwikkelen kinderen een gezonde smaakvoorkeur", aldus projectleider Arjan Klopstra van de Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten. "Het zelfgeteelde worteltje smaakt toch het allerlekkerst!"

Ondersteuning

Omdat niet alle docenten groene vingers hebben, ontvangen deelnemende scholen een lesbrief met informatie. Ook kunnen ze rekenen op de hulp van ondersteuners. Bijvoorbeeld van lokale Natuur- en Milieu Educatie-centra, moestuincoaches en vrijwilligers op schooltuincomplexen.

Onderzoek

Uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies blijkt dat één op de vijf leerkrachten een schooltuin met de klas heeft. Van de docenten die daar nu geen gebruik van maken, zegt bijna negentig procent dit (misschien) wel te willen. Het gebeurt niet door een gebrek aan mogelijkheden of ondersteuning. Een kwart van de scholen heeft schooltuinieren opgenomen in het onderwijsprogramma. "Hierin moet echt verandering komen", vindt Klopstra. "Wat ons betreft moet een schooltuin net zo gewoon worden als een gymlokaal."

Belangrijk

Leerkrachten voelen er zeker voor, aldus Klopstra. De leerlingen leren zorgen voor hun eigen moestuin en krijgen ze kennis over waar voedsel vandaan komt. Het zelf zaaien, verzorgen en oogsten van groente, fruit en bloemen, zorgt volgens de alliantie voor meer kennis over en betrokkenheid bij voeding en natuur.

Gouden Wortel

Om nog meer aandacht te vragen voor schooltuinieren worden tijdens de Landelijke Schooltuinconferentie op de Floriade Expo in Almere op woensdag 25 mei twee Gouden Wortels uitgereikt. Deze prijzen gaan naar de meest schooltuinvriendelijke gemeenten van het land. Een onafhankelijke jury beoordeeld de inzendingen. Tot 10 mei is het mogelijk een gemeente te nomineren.

Lees ook:

Contact
opnemen