Rapport: Mensen zijn ernstige verstoorders van de natuur

Maandag 06 Maart 2023
  • Honden kunnen voor verstoring in de natuur zorgen (Rechten: Rebecca Scholz via Pixabay)

In sommige natuurgebieden zijn honden niet welkom en dat is niet zonder reden. Een deel van het Strubben Kniphorstbosch nabij Anloo bijvoorbeeld is niet toegankelijk voor de viervoeters. Het is een begrazingsgebied waar koeien en schapen rondlopen en in de lente broeden er vogels.

"Er was altijd al het vermoeden dat sommige vogelsoorten extreem gevoelig zijn voor verstoring en dat is bevestigd in een rapport", aldus Marc Scheurkogel van Vogelbescherming Nederland. Uit het rapport Verstoring van vogels door recreatie blijkt dat recreatie in de natuur gevolgen heeft voor het aantal vogels, het broedsucces en de leefbaarheid van een natuurgebied.

Mens en dier

Enkele uitkomsten van het onderzoek van ecoloog Karen Krijgsveld en haar collega's zijn dat niet alle soorten even gevoelig zijn voor verstoring, dat niet alle recreatie even verstorend is, dat heidevelden extra gevoelig zijn voor verstoring en dat er in bossen sprake is van veel verstoring.

"Op de eerste plaats staan wij, de mensen, als ernstige verstoorders", aldus Scheurkogel. "En als ik over mensen spreek, denk ik ook aan mountainbikes. Daarnaast spelen onze huisdieren een grote rol."

(de tekst gaat verder onder de video)

Jachtinstinct

"Honden doen het natuurlijk niet bewust, ze zijn enthousiast en rennen rond. Zeker als ze niet aangelijnd zijn. In hun enthousiasme verstoren ze nogal eens vogels, met name vogels die op de grond broeden. Het risico bestaat dat zo'n vogel het nest verlaat en niet meer terugkeert en dat het nestje mislukt. Daarnaast heb je ook honden met een jachtinstinct die daadwerkelijk vogels of andere diersoorten te grazen nemen."

Verstoring

Het broedseizoen loopt van half maart tot half juli en wisselt enigszins per vogelsoort. In de Wet Natuurbescherming is opgenomen dat in deze periode rekening gehouden moet worden met de vogels, hun rustplaatsen en hun eieren.

"Het broedseizoen voor de meeste vogels is nog niet begonnen", vertelt Scheurkogel. "Maar je kunt je voorstellen dat hier over een tijdje boomleeuweriken en houtsnippen zitten te broeden. En dan heb ik het alleen nog over vogels. In dit gebied zitten ook zandhagedissen, en na het broedseizoen lopen hier jonge reeën rond. Voor al die dieren geldt hetzelfde, ze kunnen verstoord worden of te grazen genomen."

In de uitzending van ROEG! legt boswachter Kees van der Son uit waarom honden in sommige delen van het bos niet welkom zijn. Meer weten over verstoring in de natuur? Kijk de uitzending online terug.

Afbeelding
In de meeste natuurgebieden moet de hond aan de lijn (Rechten: Luca Gironi via Pixabay)

Lees ook:

Contact
opnemen