Broedseizoen in het Fochteloërveen: ‘Rust en respect voor natuur’

Zaterdag 16 April 2022
  • Honden moeten aan de lijn in het Fochteloërveen (Rechten: RTV Drenthe)

Het broedseizoen is van start en dat betekent extra oppassen in natuurgebieden. In het Fochteloërveen worden extra bordjes geplaatst om bezoekers erop te attenderen dat honden aan de lijn moeten.

De periode waarin vogels broeden varieert per soort. Het broedseizoen is daardoor geen vaste periode, maar veel vogelsoorten broeden tussen half maart en half juli. Moerasvogels en andere watervogels broeden meestal tussen begin april en half augustus. Nesten en eieren zijn tijdens de hele broedperiode wettelijk beschermd.

Monitoring

In het Fochteloërveen staan fikse werkzaamheden op de agenda. Bijna de helft van de kades die het water in het natuurgebied houden, zijn lek en moeten vervangen worden. Maar er wordt rekening gehouden met het broedseizoen. "We zijn nu vooral bezig met monitoring", vertelt boswachter bij Natuurmonumenten Sietske Westerhof. "Het is belangrijk dat we goed in de gaten houden waar de broedplaatsen van de verschillende soorten zitten. Dat levert informatie op voor de werkzaamheden straks om te voorkomen dat er gegraven wordt op plekken waar kwetsbare soorten zitten."

Oppassen

Ook bezoekers van het natuurgebied moeten voorzichtig zijn tijdens het broedseizoen. "We willen daar graag aandacht voor vragen. Het voorjaar is natuurlijk hét moment om eropuit te gaan", aldus Westerhof. "Maar rust is belangrijk, heb respect voor de kraamkamer van de natuur. Dat betekent: op de paden blijven, afstand houden en ervoor zorgen dat je niets verstoort."

Op de grond

Collega Rik Spijksma hangt een extra bordje op zodat het goed duidelijk is voor wandelaars dat honden aan de lijn moeten, zeker in het broedseizoen. "Het grootste deel van ons gebied bestaat uit lage vegetatie en daar komen voornamelijk grondbroeders voor", legt Spijksma uit. "Ze zitten ook heel dicht bij de paden. Dat zijn vaak de nesten die mensen niet zien en dat betekent dat je ze heel makkelijk verstoort zonder dat je het doorhebt. Het gaat met name om de roodborsttapuit, de blauwborst en het paapje, die tegenwoordig schaars zijn."

(Tekst gaat verder onder de foto)

Afbeelding
Vanuit de vogelkijkhut kun je de broedvogels ongestoord bespieden (Rechten: RTV Drenthe)

Vogels kijken

In het Fochteloërveen staat een vogelkijkhut waarin bezoekers de broedende vogels kunnen bekijken zonder ze te verstoren. Westerhof probeert een nest van de geoorde fuut te ontdekken, maar dat lukt niet zomaar. "Meestal zitten ze goed beschut, ze bouwen hun drijvende nesten in de buurt van de wal. Ze zijn redelijk onzichtbaar, want ze willen niet gezien worden door predatoren. De nattigheid is een mooie barrière voor de vogels. Op het moment dat de waterstanden veranderen, zien we meteen minder broedparen."

Verrassend

Sommige vogels kiezen een minder voor de hand liggende plek om te broeden. Een winterkoninkje heeft een nest gemaakt in de werkschuur van Natuurmonumenten achter een kluwen touw. Westerhof: "Wij moeten dus ook onze werkzaamheden aanpassen de komende tijd. Het mannetje bouwt meestal een stuk of wat nestjes en het vrouwtje mag kiezen of het goed genoeg is. Het is afwachten of we hier straks een kersvers gezinnetje mogen begroeten in onze eigen schuur."

In de ROEG!-uitzending van 16 april volop aandacht voor het Fochteloërveen en de kraamkamer van moeder natuur. Kijk vanaf 17.11 uur naar TV Drenthe of kijk 't later terug online.

Lees ook:

Contact
opnemen