Op pad in de Drentse natuur: stiltegebieden

Zondag 20 September 2020
  • In Nationaal Park Drentsche Aa ligt een van de stiltegebieden (Rechten: Wikimedia Commons)

Het Dwingelderveld werd afgelopen week verkozen tot het stilste gebied van Nederland. Maar onze provincie kent nog meer stiltegebieden die de moeite waard zijn. Enkele van de in totaal twaalf natuurgebieden worden hieronder toegelicht.

Stiltegebieden ontstaan niet zomaar. Het is een taak van alle provincies om stiltegebieden te creëren en daar de rust en stilte te handhaven. Dat geldt uiteraard ook voor de bezoekers in het gebied.

Elperstroom

Samen met de Drentsche Aa is de Elperstroom een van de meest ongeschonden beekdallandschappen van ons land. Het gebied ligt op de westelijke helft van de Hondsrug en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. In 2010 werd het aangewezen als Natura 2000-gebied.

Aan het begin van de vorige eeuw gebruikten boeren dit gebied als hooiland. In de jaren dertig legden honderden arbeiders bossen aan in het kader van de heersende werkeloosheid. Op deze manier zijn de boswachterijen van Schoonloo en Grolloo ontstaan.

Sinds de jaren zeventig is het gebied een reservaat waar maatregelen genomen zijn om de natuur te herstellen en bijzondere planten en dieren te trekken. Een aantal rode lijst-soorten heeft hier sindsdien een onderkomen gevonden: de zilveren maan, de grauwe klauwier, de waterspitsmuis, de adder, het heideblauwtje en de roodborsttapuit.

Hijkerveld

Een van de grootste heidevelden van Drenthe is het Hijkerveld. Delen van het gebied werden bewoond tijdens de prehistorie en restanten hiervan zijn nog altijd zichtbaar: celtic fields, grafheuvels en oude karrensporen. Aan de rand van het Hijkerveld staat de schaapskooi met zeshonderd Schoonebeker heideschapen die het heideveld begrazen.

Op het Hijkerveld leeft een grote populatie adders en in het vogelreservaat Diependal komt de zeldzame roodhalsfuut voor. Vanuit de vogelkijkhut zijn de moeras- en watervogels in het gebied te volgen.

Orvelterzand

Ten noordoosten van Orvelte ligt een heideterrein van ruim tweeënvijftig hectare, het Orvelterzand. In de jaren zeventig werd dit gebied eigendom van Stichting Het Drentse Landschap. De stichting wilde het verbossen van het gebied stoppen en liet er schapen grazen. Sinds 1987 lopen er Schotse hooglanders rond die de opslag in toom moeten houden.

Op sommige plekken komt nog het open stuifzand voor waar het gebied zijn naam aan dankt. Dassen zijn blij met de rust en bouwden hier een burcht. Ook de houtsnip en de klapekster stellen het gebied op prijs, de eerste komt voor als broedvogel en de tweede als wintergast.

Eropuit

Natuurgebied de Elperstroom is niet vrij toegankelijk. Wil je het gebied toch verkennen, neem dan deel aan een excursie van Staatsbosbeheer.

Benieuwd naar het Orvelterzand? Volg deze wandelroute van vier of acht kilometer en ontdek de bezienswaardigheden van zowel Orvelte als het Orvelterzand.

Bezoek het Hijkerveld met deze wandelroute van vier of zeven kilometer en ervaar de verschillende aspecten van dit natuurgebied.

Stiltegebieden

De andere Drentse stiltegebieden zijn het Leekstermeer, het Fochteloërveen, de Drentsche Aa 1 en de Drentsche Aa 2, de Vledder- en Wapserveensche Aa, het Oosterzand, de Dwingeloosche Heide, de Mars- en Westerstroom, en het Amsterdamsche Veld.

Lees ook:

Contact
opnemen