Op excursie met de bermscouts

Woensdag 20 Juli 2022
  • Een bloemrijke berm is een kleurrijke berm (Rechten: Marjan via Pixabay)

Steeds meer dragen bewoners- en vrijwilligersgroepen bij aan het ecologische beheer van Drentse bermen. Het project Bermscouts biedt deze groepen de kans kennis op te doen over bermplanten en het monitoren van bermen, en over het herkennen en tellen van insecten.

In september is er vanuit het project een drietal excursies waarin ecologisch bermbeheer centraal staat.

Nectarindex

Om na te gaan wat het gevolg van het bermbeheer is op de bloemen en planten die er groeien, is het nodig om de berm in de gaten te houden. Tijdens de veldinstructie 'Toepassen Nectarindex monitoringsmethodiek' krijgen de deelnemers uitleg over deze manier van monitoring. De nectarindex is een manier om de bloemenrijkdom en de potentiƫle nectarproductie van de aanwezige vegetatie uit te drukken.

Bermplanten

Deelnemers aan de excursie 'Bermplanten' krijgen alles te horen over de planten die in de Drentse bermen groeien. Denk aan het grasklokje, een vrij zeldzame bermplant die in juli in bloei staat, en het duizendblad, een algemene bermplant herkenbaar aan de witte schermvormige bloemen. Ook is er extra aandacht voor het herkennen van de voor insecten belangrijkste planten in het veld.

Insecten in de berm

In de excursie 'Insecten in de berm' staan de vliegende bermbezoekers centraal. Deelnemers komen meer te weten over het belang van een insectenvriendelijke manier van bermbeheer. Onderwerpen zoals waardplanten, microklimaat en het belang van voldoende bloeiende planten om in de nectar- en stuifmeelbehoefte van insecten te voorzien, komen aan de orde. En de belangrijkste insecten die in de bermen leven, waaronder boerenlandvlinders, passeren de revue.

Deelname

De excursies worden op meerdere data op verschillende plekken in de provincie gegeven. Bezoek de website van de bermscouts voor meer informatie en de aanmeldprocedure.

Lees ook:

Contact
opnemen