Het grasklokje houdt van bloeiende bermen

  • Het plukken van een grasklokje zou onweer aantrekken (Rechten: Satynek via Pixabay)

Een ogenschijnlijk onbetekenend stukje natuur: de wegberm. Maar juist daarin krijgen allerlei bermplanten, vlinders en andere insecten een kans. Mits die berm niet te vroeg en niet teveel wordt gemaaid.

Ecologisch bermbeheer levert bloeiende bermen op en dat is goed voor de biodiversiteit. Deze zomer vragen Drentse natuurorganisaties daarom aandacht voor die boeiende bermen door specifieke bermplanten en diersoorten in de schijnwerpers te zetten. In juli is dat het grasklokje.

Blauwe klokjes

Bermen met grasklokjes zijn vrij zeldzaam in Drenthe. Op de Hondsrug, in de omgeving van Norg en rond de Havelterberg heb je de grootste kans om de klokjes te vinden. Je herkent de sierlijke plant aan de blauwe, klokvormige bloemen. Het klokje begint in de zomer te bloeien en gaat daarmee door tot diep in de herfst.

Het grasklokje staat vaak in bloemrijke bermen. Een lust voor het oog, maar ook essentieel voor insecten die er hun nectar halen. Vooral in ecologisch beheerde bermen komt het grasklokje nog voor. Mocht je een grasklokje tegenkomen, geef je waarneming dan door via Waarneming.nl.

Op ecologische wijze

Bij traditioneel bermbeheer wordt de berm volledig gemaaid en blijft het maaisel liggen. Planten krijgen zo geen kans om te bloeien en de bodem wordt steeds voedselrijker. Maar het levert een eentonige berm op met weinig verschillende planten.

Ecologisch bermbeheer is gericht op het bevorderen van de soortenrijkdom. Een deel van de berm wordt niet gemaaid zodat bijen, vlinders en andere dieren er voedsel en beschutting vinden. Het maaisel blijft een paar dagen liggen, zodat het zaad op de grond kan vallen. Daarna wordt het maaisel afgevoerd zodat de bodem kan verschralen. Belangrijk omdat veel inheemse planten op een voedselarme bodem groeien.

De provincie, gemeenten en waterschappen in Drenthe spraken eind 2018 af om via ecologisch beheer bloeiende, soortenrijke bermen en oevers te realiseren. Op de provinciale bermbeheerkaart kun je precies nagaan hoe de berm in jouw buurt beheerd wordt.

Bermscouts

Vrijwilligers en bewoners spelen een steeds belangrijkere rol in het ecologische beheer van de Drentse bermen. Daarom zijn natuurorganisaties het project Bermscouts gestart. Geïnteresseerden kunnen kennis verzamelen over bermplanten, de monitoring van bermen en het herkennen en tellen van insecten in de berm.

En het grasklokje, dat kun je het beste in de berm laten staan. Vroeger dacht men het dat plukken ervan onweer zou aantrekken.

Lees ook:

Contact
opnemen