Nog meer water naar De Onlanden: ‘Natuur mag er niet onder lijden’

Donderdag 01 December 2022
  • De Onlanden (Rechten: RTV Drenthe)

De verkenningsfase van het plan om meer water in De Onlanden te gaan opslaan, is afgerond. Uit de reacties op de plannen komt een oplossing naar voren die meer rekening moet houden met natuurontwikkeling. Daarmee moeten dieren en planten in het natuurgebied minder schade ondervinden van het extra water in De Onlanden.

De Onlanden moet bij hevige regenval 5,2 miljoen kuub water extra gaan opvangen. Momenteel vangt het natuurgebied al zo'n 8 miljoen kuub water op. De uitbreiding van de waterberging kan schade aan planten en dieren veroorzaken, vreest Natuurmonumenten.

'Vang water eerder op'

Samen met Het Drentse Landschap ziet Natuurmonumenten liever dat er 'stroomopwaarts' meer wordt gedaan aan het vasthouden van water. "Water stroomt nu uit heel Drenthe naar De Onlanden, omdat dit lager ligt dan de rest van de provincie", zegt Geertjan Smits van Natuurmonumenten. "Als je het water op plekken bij het Fochteloƫrveen, het Eelderdiep of het Peizerdiep kunt vasthouden, hoef je minder water op te vangen in De Onlanden."

Toch zijn beide natuurorganisaties akkoord gegaan met het verzoek van Waterschap Noorderzijlvest en de Provincie Drenthe om de waterberging in De Onlanden uit te breiden. "Er zit namelijk haast bij", verklaart Smits. "Maar we hebben wel als voorwaarde gesteld dat er op andere plekken in de provincie Drenthe wordt gekeken hoe er meer water kan worden vastgehouden."

Zompsrinkhaan

Provincie Drenthe en Waterschap Noorderzijlvest hebben de verwachting dat de extra waterberging in De Onlanden slechts eens in de 25 jaar hoeft te worden gebruikt. "Maar in de praktijk hebben we De Onlanden in de afgelopen 15 jaar al twee keer moeten gebruiken voor extra waterberging", zegt Smits. "Met de klimaatverandering in het achterhoofd, is het zeer aannemelijk dat De Onlanden vaker moet worden gebruikt om de omgeving geen natte voeten te geven."

Voor een groot gedeelte van De Onlanden is dat geen probleem, zegt Smits. "De Onlanden is van oorsprong natuurlijk een waterberging en natuurgebied in een. Maar er zijn delen die nu niet onder water staan. Gaan we die straks wel onder water zetten, dan lopen planten en sommige diersoorten gevaar. Neem de zompsprinkhaan. Als zijn leefgebied onder water komt te staan, is het diertje weg. Dat is wel een aandachtspunt."

Natuur mag er niet onder lijden

De provincie Drenthe en Noorderzijlvest hebben toegezegd te gaan kijken hoe in andere delen van Drenthe meer water kan worden vastgehouden. "Maar dat is een langetermijnproces", zegt Smits. "Dat gaat echt wel even duren. Omdat de extra waterberging haast heeft, gaan wij akkoord met de 5,2 miljoen kuub extra water naar De Onlanden. We zien er ondertussen wel kritisch op toe dat de natuur er niet onder lijdt."

De Onlanden moet in 2025 klaar zijn om 5,2 miljoen kuub extra water op te vangen. Lees ook het uitgebreide artikel op de site van ROEG!.

Lees ook:

Contact
opnemen