Nederlandse slankpootvliegen in kaart gebracht door Belgische expert

Vrijdag 22 December 2023
  • De Verspreidingsatlas van Nederlandse slankpootvliegen (Rechten: EIS)

Heb je wel eens een slankpootvlieg gezien? De kans is best aanwezig aangezien deze familie in ons land alleen al 264 soorten telt en wereldwijd op de vierde plaats staat in de ranglijst van meest soortenrijke vliegenfamilies. In Drenthe komen 72 soorten voor. De vliegen leven overal, op struiken in de tuin, bij bomen in het park, op de hei, in kustduinen en in hoogveengebieden.

Dit jaar is voor het eerst een uitgebreid overzicht verschenen van de insecten, de Verspreidingsatlas van Nederlandse slankpootvliegen, geschreven door de Belg Marc Pollet. Hij borduurt voort op het werk van zijn Nederlandse collega Henk Meuffels, aldus Nature Today. Meuffels begon in de jaren zeventig met het op naam brengen van de slankpootvliegen.

Interessant

Slankpootvliegen zijn vrij onbekend, klein en lastig op naam te brengen maar ze verdienen absoluut meer aandacht, aldus Pollet. "Het zijn predatoren die pestsoorten zoals bladluizen en schorskevers in bedwang houden. Ze zijn geschikt als bio-indicatoren. En de mannetjes van heel wat soorten vertonen soortspecifieke versieringen die gebruikt worden tijdens het baltsgedrag, waardoor ze interessant zijn voor gedragsonderzoek."

(de tekst gaat verder onder de foto)

Afbeelding
Van dichtbij bekeken zijn slankpootvliegen kleurrijk (Rechten: Jur Heijnen)

Herkennen

In het veld zijn veel slankpootvliegen te herkennen aan hun nerveuze gedrag, schrijft Pollet in de verspreidingsatlas. Ze bewegen zich snel voort, deels lopend en deels vliegend, en veel soorten bewegen met korte rustpauzes wat er schokkerig uitziet. Van dichtbij bekeken zijn het kleurrijke insecten, met smaragdgroene, saffierblauwe of bruine ogen en een groen glimmend lijf.

Gegevens

De database die Meuffels begon en die Pollet uitbreidde, bevat meer dan 35.000 gegevens. Ruim 11.000 waarnemingen daarvan zijn overgenomen van Waarneming.nl, aangeleverd door 1584 personen. Met het verschijnen van de atlas komt een einde aan het label 'slecht bestudeerd' dat deze groep insecten tot nog toe had. De verspreidingsatlas wordt niet op papier uitgegeven. De PDF-uitgave is hier te downloaden.

Lees ook:

Contact
opnemen