Natuurherstel in een waterwingebied

Zaterdag 26 Februari 2022
  • Diepe afwateringssloten zijn deels gedempt en omgelegd (Rechten: RTV Drenthe)

Nabij de provinciegrens met Groningen, ten zuiden van Spijkerboor, ligt natuurgebied de Duunsche landen. Het is onderdeel van een waterwingebied van de drinkwatermaatschappij WMD en sluit aan op de Breevenen.

"Dit waterwingebied hebben we in de jaren negentig gerealiseerd', vertelt Peter Bartelds van de WMD. "Daarvoor was dit een landbouwgebied voor de veeteelt. Het waren graslanden met diepe afwateringssloten om het water zo snel mogelijk af te voeren, kortom een vrij saai landschap."

Natuurherstel

"Als je diepliggende sloten hebt met een steil talud dan is de biodiversiteit ver te zoeken. Daar hebben we wat aan gedaan", aldus Bartelds. "Verschillende van die sloten hebben we gedempt en omgelegd en een natuurlijke, kronkelende vorm gegeven. Het water is heel helder, het is eerste kwaliteit water."

Verderop laat Bartelds zien hoe dit aangepaste gedeelte er vroeger uitzag. "Je ziet een veel strakker landschap met sloten met een steile helling. Dit kanaal ging naar Annen toe en werd gebruikt voor de aan- en afvoer van turf. Sindsdien is het kanaal wel wat smaller gemaakt omdat de land nodig was voor de landbouw."

Fauna

In het waterwingebied leven verschillende dieren. Een wildwissel vanaf het kanaal naar de naastgelegen sloot verraadt de aanwezigheid van een bever. "Ze laten nog een mooi visitekaartje achter." Bartelds staat naast een afgeknaagde boom met tandafdrukken van het knaagdier. "Het is nog echt heel vers. Ik denk dat er gisteravond nog wel wat van is afgehaald."

De dieren gebruiken het terrein om te foerageren, voedsel te zoeken. "Maar ze hebben hier geen verblijfplaats, nog niet. Ik denk dat het een doorgangsroute is want even verderop is wel een burcht. Op weg naar die burcht komen ze deze boom tegen. Net zoals wij tijdens een lange reis af en toe stoppen bij een picknickplaats."

In ROEG! laat Peter Bartelds vanavond meer zien van de Duunsche Landen. Kijk vanaf 17.11 uur naar TV Drenthe of kijk terug online.

Lees ook:

Contact
opnemen