Maatregelen om veilig samen te leven met de wolf

Vrijdag 04 Februari 2022
  • Voor dit nieuwe het hek bij Lhee was ook subsidie beschikbaar. (Rechten: RTV Drenthe)

De komst van de wolf heeft grote gevolgen voor de schapenhouders. Met verschillende maatregelen worden ze geholpen om een nieuwe balans te zoeken, want dat ze moeten leren samenleven met de wolf is een feit.

Het is bijna zeven jaar geleden dat er, na 150 jaar afwezigheid, weer een wolf is gezien in Nederland. In Zuidoost-Drenthe stak-ie de grens over. Het roofdier heeft in Europa een beschermde status, het aantal wolven neemt toe en dat is ook in Drenthe te merken. De meeste wolven komen Drenthe binnen vanuit Duitsland, zoekend naar een nieuw leefgebied. De meeste trekken door en vallen onderweg schapen aan. Juist van deze zwervende wolven is bekend dat ze schapen pakken: voor hen een snelle en makkelijke prooi. Voor de kudde en de schapenhouder vreselijk want het roofdier richt veel leed onder de dieren aan en voor de schapenhouder heeft het financiële consequenties.

Tegemoetkoming in de kosten

Als een schaap is gedood door een wolf, dan krijgt de schapenhouder een financiële vergoeding. Daarnaast is er een subsidieregeling voor schapenhouders in Drenthe die een wolfwerend raster willen plaatsen. Herder Erika Visser en herder Johan Coelingh hebben hier gebruik van gemaakt.

Kennis en advies van de wolvencommissie

In de zomer van 2020, een paar maanden voordat de eerste wolf zich officieel in Drenthe vestigt, werd door Gedeputeerde Staten een Drentse 'wolvencommissie' ingesteld. Deze 'gebiedscommissie preventie wolvenschade' heeft als taak de schapenhouders te helpen bij het beschermen van hun dieren, door middel van advies. De gebiedscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapensector, landbouw- en natuurorganisaties en heeft een onafhankelijke voorzitter.

Hulp in het veld

Om schapenhouders te helpen bij de plaatsing van wolfwerende hekken, is er sinds kort een ondersteunersteam. Want er is volgens de voorzitter van de commissie, Harry Oosterman, meer nodig dan alleen geld. Het plaatsen van rasters en hekwerken komt heel precies, anders is een wolf je te slim af. Bovendien heeft niet iedere schapenhouder tijd om alles zelf uit te zoeken en vervolgens te plaatsen. De deskundigen van het ondersteunersteam komen op afspraak langs bij de schapenhouder, zodat de schapenhouder het raster tot in de details goed heeft staan.

Binnenkort wordt een wolvenconsulent aangesteld, die de voorlichting over het beschermen van vee tegen de wolf opschroeft en daarnaast de hulp bij preventieve maatregelen om een wolvenaanval te voorkomen gaat uitbreiden.

Lees ook:

Contact
opnemen