Landgoed Het Westersche Veld: van productiebos naar natuurgebied

Zaterdag 29 Januari 2022
  • Van het afsteken van veen naar hersteld hoogveen (Rechten: RTV Drenthe)

Het Westersche Veld ten zuiden van Rolde is een particulier landgoed dat geleidelijk aan ontstaan is. Tegenwoordig omvat het bijna tweehonderd hectare grond waaronder zeventig hectare heide, honderd hectare bos met vennen en wat veen en een kleine twintig hectare landbouwgrond. Beheerder Michael Duintjer is in overleg met Stichting Het Drentse Landschap over de toekomst van het landgoed dat al drie generaties in zijn familie is.

Zijn grootvader kocht in de jaren twintig van de vorige eeuw zijn eerste strookje heide. Het doel was het creëren een aaneengesloten stuk land met landbouwgrond, bossen, heide en vennen waar hij zijn hobby, de jacht, kon uitoefenen. Rond 1960 had het landgoed zijn huidige omvang bereikt.

Kleinzoon

Kleinzoon Duintjer werd in 1986 gevraagd om als directeur van de vennootschap op te treden. "Ik was kleinkind nummer veertien van mijn opa en oma, maar ik was kennelijk degene die er het meeste gevoel en passie bij had. Ik had het graag als familielandgoed behouden, maar niet alle zestien kleinkinderen denken daar hetzelfde over. Ik mag gelukkig alle aandeelhouders uitkopen, maar dat kan ik niet alleen." Daarom heeft Duintjer contact gezocht met Stichting Het Drentse Landschap.

Gevraagd naar de hoogtepunten van het landgoed, denkt Duintjer even na. "Ik begin met vertellen hoe mooi het is. Wat een rijkdom heb je als je dat hebt, dat gevoel van het bezit. Daar geniet ik met volle tuigen van. En op nummer twee de jacht. De jacht is mooi, ik heb dat zelf dus ook. We jagen hier nog steeds."

Afbeelding
Op landgoed Het Westersche Veld groeien sinds een aantal jaren veenbessen (Rechten: RTV Drenthe)

Natuurontwikkeling

"Vanaf 2000 is er enorm geïnvesteerd en is veel meer de beweging richting natuur gemaakt", vertelt Bertil Zoer van de stichting. "In eerste instantie is het landgoed vooral opgericht voor de jacht en was er sprake van productiebos en veel akkers. Maar sindsdien is er fors geïnvesteerd in herstel van de natuurwaarden. Met name het zuidelijke deel is grotendeels omgevormd naar heide zodat een natuurlandgoed aan het ontstaan is."

"Hier zijn we bij het mooie hoogveen, mijn trots en mijn blijdschap. Dit is zo mooi, dat het weer terug is gekomen zoals het vroeger was." In 1940 liet zijn opa hier veen steken door een veensteker uit de buurt. Duintjer herinnert zich de grote gaten met recht afgestoken wanden. "In 1986 zijn hier sloten aangelegd en ging het land snel achteruit. Ik had daar toen nog geen verstand van."

Maar het tij werd op tijd gekeerd. "Langzamerhand kreeg ik er meer verstand van. We zijn water gaan vasthouden en tot mijn verwondering zag ik in 2003 dat het weer vitaal werd. Het hoogveenmos breidde zich uit, de lavendelhei kwam weer helemaal terug en in de zomer is er een bed van veenbesjes te zien. Het is een teken dat het weer goed gaat. Als je dat ziet, dan zijn je inspanningen niet voor niets geweest."

In deze ROEG! uitzending bezoeken we samen met Bertil Zoer landgoed Het Westersche Veld.

Lees ook:

Contact
opnemen