Kanjers van vrijwilligers gezocht voor de Groene Anjer Prijs

Woensdag 03 Mei 2023
  • De Drentse natuur kan niet zonder vrijwilligers (Rechten: RTV Drenthe)

Ken jij een groep vrijwilligers die zich inzet voor de Drentse natuur én een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd? Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe doet een oproep om kandidaten voor te dragen voor de Groene Anjer Prijs 2023.

De Groene Anjer Prijs is een inspiratieprijs en bedraagt 5.000 euro. De prijs wordt samen met de Drentse Anjer Prijs uitgereikt op vrijdag 3 november 2023. De Drentse Anjer Prijs gaat naar een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat.

Natuurbehoud

De Groene Anjer Prijs is bedoeld voor een stichting of vereniging die op een bijzondere manier het behoud en de ontwikkeling van de natuur, het landschap en de biodiversiteit in Drenthe laat zien. Het kan ook gaan om educatie, milieu, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en monumentaal erfgoed. Een jury bekijkt of er in de afgelopen periode een uitzonderlijke prestatie geleverd is waarbij gelet wordt op zowel kwaliteit als bereik. De winnaar van de Groene Anjer Prijs krijgt een bedrag van 5.000 euro.

Meedingen

Iedereen die denkt aan de criteria te voldoen kan zichzelf of een ander aanmelden vóór 1 juni 2023 met behulp van het aanmeldformulier. De jury toetst de voordrachten aan de criteria, legt zo nodig werkbezoeken af en stelt een top drie samen. De genomineerden krijgen bericht en moeten vervolgens omschrijven hoe zij zich op het gebied van natuur, landschap en biodiversiteit willen ontwikkelen in Drenthe. Dit ambitieplan moet voor 10 september 2023 worden opgestuurd.

Voorganger

De Groene Anjer Prijs 2022 ging naar de Stichting Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD). De werkgroep bestaat uit een grote groep vrijwilligers, die gegevens in kaart brengt over flora in Drenthe. Terreinbeheerders en beleidsmedewerkers gebruiken die gegevens om beslissingen te maken. De prijs wil de WFD inzetten om nieuwe en vooral jonge vrijwilligers bij het werk te betrekken.

Lees ook:

Contact
opnemen