Juffen en meesters bereiden zich voor op kinderboekenweek

Dinsdag 08 September 2020
  • Workshop wildplukken als inspiratie voor leerkrachten (Rechten: IVN/Agnes Bakker)

Boeken, geschiedenis en natuur. Hoe maak je kinderen op de basisschool daar enthousiast voor? Ruim veertig leerkrachten van verschillende scholen hebben zich gisteren laten inspireren voor natuurlessen tijdens de Kinderboekenweek.

De Kinderboekenweek heeft als thema 'En Toen' en start op 30 september. Verhalen over vroeger staan centraal. En daar heeft de natuur een heel vanzelfsprekende rol in. IVN Noord heeft daarom een origineel lespakket gemaakt rondom Ollie de mammoet. Dit lespakket is gratis te downloaden. Om dit pakket toe te lichten nodigde IVN Noord leerkrachten uit het Noorden uit voor bijzondere workshops in De Veldhoeve in Orvelte.

Het landschap verandert

'De steen en de tijd' is een van de twintig thematitels tijdens de Kinderboekenweek. Het is een boek van Rian Visser, die de lezers meeneemt op een reis van 150.000 jaar geleden tot nu, waarin ze het landschap om een grote steen zien veranderen. Tijdens de bijeenkomst in Orvelte vertelde ze erover via een videoverbinding. Het verhaal biedt genoeg aanknopingspunten om zelf naar de natuur om je heen te kijken.

De eetbare natuur

Wildplukker Sanne Scheltena verraste de leerkrachten met een workshop, waarin ze de planten rondom de Veldhoeve liet zien die eetbaar zijn. Scheltena: "Voordat we aan landbouw gingen doen, zochten we naar eetbare wilde planten in de natuur. Er zijn heel veel planten die eetbaar zijn, en die kennis is eigenlijk een beetje verloren gegaan. En het is zo leuk juist om die kennis weer te delen, vooral ook met kinderen, want wat je jong leert neem je mee in de rest van je leven. Zo ga je de natuur ook op een hele andere manier zien."

Handreiking voor leerkrachten

Natuur is slechts een van de onderwerpen die op de basisschool naar voren moeten komen. Om leerkrachten te ondersteunen bij de natuurlessen haakt IVN Noord vaak aan op wat er al op scholen speelt, zoals de Kinderboekenweek. Elk jaar wordt er een lespakket ontwikkeld rondom hetzelfde thema als de Kinderboekenweek. Vorig jaar was dat 'Reis mee'.

Contact
opnemen