Jonge wespendieven in Zuidoost-Drenthe geringd

Maandag 25 Juli 2022
  • De kop van een wespendief is iets groter dan de kop van een buizerd (Rechten: Wikimedia Commons)

In Zuidoost-Drenthe zijn twee wespendievenjongen geringd. Dat gebeurt jaarlijks en maakt deel uit van een landelijke inventarisatie om de populatie van deze indrukwekkende roofvogel in de gaten te houden. De jongen zijn gewogen en gemeten.

"Het is niet zo'n goed jaar voor de wespendief in Drenthe", aldus boswachter ecologie bij Staatsbosbeheer Ruben Kluit. "Het is wel een goed wespenjaar, dus eigenlijk kan ik het niet goed verklaren. Verstoring door dieren zoals de havik of de boommarter, of de mens kan een rol spelen."

Broedsucces

Het ouderpaar heeft op dezelfde plek gebroed als vorig jaar. "De dieren zijn niet geringd, maar waarschijnlijk is dit hetzelfde paar. Toen hadden ze geen broedsucces", vertelt de boswachter. Dit jaar hebben ze als enige van de drie tot vier broedparen in Zuidoost-Drenthe een nest succesvol uitgebroed. "Je ziet ze nu wel eens boven het bos zweven terwijl ze eigenlijk op het nest moeten zitten. Dan weet je dat het broeden mislukt is."

Herkennen

"De wespendief heeft een groot leefgebied en is behoorlijk schuw. Daarom is het bijzonder als je er eentje ziet", aldus Kluit. "En het maakt het inventariseren lastig. Ook omdat de vogel sterk op een buizerd lijkt. Gelukkig heb ik een vrijwilliger die veel tijd in de inventarisatie stopt." Herkennen van de roofvogel vergt oefening, maar Kluit heeft wel enkele aanwijzingen. "De kop is iets langer en spitser, de staart iets langer en de vogel iets groter. Die combinatie maakt dat het om een wespendief gaat."

In het bos

In het Drents-Friese Wold leven acht wespendiefparen. Om na te gaan of er voldoende ruimte is voor de roofvogels heeft SOVON in opdracht van de provincie zes jaar lang onderzoek gedaan. Daaruit is gebleken dat wespendieven het liefst in naaldbomen met een dichte kruin broeden. Voedsel zoeken ze ook in het bos. Daarom wordt terughoudendheid geadviseerd in het omvormen van bos naar open gebied. Voldoende rust is essentieel voor broedsucces. Het beperken van recreatie tot bepaalde zones helpt daarbij.

Lees ook:

Contact
opnemen