Drentse heide- en veenvlinders kunnen jouw hulp goed gebruiken

Donderdag 07 Juli 2022
  • De veenbesparelmoervlinder komt alleen nog op enkele plekken in Drenthe voor (Rechten: Wikimedia Commons)

Heidevlinders zoals het heideblauwtje, het gentiaanblauwtje en de heivlinder, en veenvlinders zoals het veenhooibeestje zijn kenmerkend voor Drenthe. In de natte en droge heideterreinen en de hoogveengebieden komen in totaal negen soorten voor. Veel populaties zijn in de afgelopen decennia sterk achteruitgegaan. Landschapsbeheer Drenthe zet zich in voor het behoud van deze iconische vlinders.

Om na te kunnen gaan hoe het met deze vlinders gaat en ze te kunnen beschermen, is het belangrijk dat ze goed in de gaten gehouden worden. De natuurorganisatie roept daarbij de hulp van vrijwilligers in. Morgen organiseert Landschapsbeheer Drenthe een workshop monitoring voor iedereen die zich deze zomer wil inzetten voor de vlinders.

Achteruitgang

Meer dan de helft van de dagvlinders die in ons land voorkomen, staat op de Rode Lijst Dagvlinders.Op die lijst staan onder meer drie veenvlinders die alleen in Drenthe voorkomen: het veenhooibeestje, het veenbesblauwtje en de veenbesparelmoervlinder. Ze hebben het moeilijk in onze provincie en hebben de status 'ernstig bedreigd'. Dit komt omdat ze van een koele omgeving houden en last hebben van de toenemende temperatuur.

Ook heidevlinders zoals het gentiaanblauwtje, de heivlinder en de kommavlinder hebben het zwaar. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn de versnippering van natuurgebieden, verdroging, verzuring en vermesting. De klimaatverandering lijkt de laatste jaren de vaak toch al kwetsbare populaties nog verder onder druk te zetten.

Afbeelding
Het gentiaanblauwtje leeft nog in vier gebieden in Drenthe waaronder het Dwingelderveld (Rechten: Wikimedia Commons)

Bescherming

In samenwerking met de Vlinderstichting, de Vlinderwerkgroep Drenthe, terreinbeheerders en particuliere terreineigenaren, vrijwilligersgroepen en de provincie Drenthe voert Landschapsbeheer Drenthe het project 'Heide- en veenvlinders' uit. Het doel van dit project is de samenwerking en kennisuitwisseling te stimuleren. De verspreiding van de vlinders wordt in kaart gebracht en er worden adviezen gegeven aan de terreinbeheerders om de vlinders te beschermen.

Deelname

De workshop wordt in samenwerking met de Vlinderstichting gegeven op het kantoor van Staatsbosbeheer in Balloo. Aanmelden voor de workshop is verplicht en kan via e-mail of via dit formulier. Ervaring met vrijwilligerswerk in de natuur of met monitoring is niet nodig om deel te kunnen nemen. Bezoek de website van Landschapsbeheer Drenthe voor meer informatie over de workshop.

Lees ook:

Contact
opnemen