Behoud van boomlijken belangrijk voor de bodem

Zaterdag 12 November 2022
  • Boswachter Bertil Zoer legt het belang van dode bomen uit (Rechten: RTV Drenthe)

Omgevallen bomen gaan dood, maar zorgen ook voor leven. Dode bomen of boomlijken die blijven liggen en langzaamaan vergaan, bieden verschillende dieren voedsel en onderdak. Vandaar de uitdrukking 'dood hout leeft'.

Afhankelijk van de staat van het boomlijk zijn er vogels, insecten, paddenstoelen en mossen op te vinden. Maar dat is niet de enige reden om bomen te laten liggen, volgens boswachter Bertil Zoer.

Veiligheid

In bossen, zoals het Amelterbos in de buurt van Assen, worden kreupele bomen weggehaald. "Dit is een stadsbos met een hoge wandeldruk en met heel veel paden erdoorheen", vertelt Zoer. "We hebben de verantwoordelijkheid om voor de veiligheid van de bezoekers te zorgen en letten dus op elke boom die binnen valafstand staat van een pad." In het bos heeft de essentaksterfte veel van de essen die er oorspronkelijk stonden, geveld.

(de tekst gaat verder onder de video)

Biodiversiteit

Maar als de veiligheid niet in het geding is, laten natuurbeheerders de boomstronken liever staan of liggen. Een van de dode bomen heeft een blauwe stip. "Dat betekent dat er iets bijzonders met die boom is", legt de boswachter uit. "We willen hem sparen omdat deze boom waarde heeft, ook al is hij dood. De holtes die erin zitten zijn gemaakt door spechten, maar worden ook door vleermuizen gebruikt."

In ROEG! wandelt boswachter Zoer samen met Loes van der Laan door het gevarieerde Amelterbos. Bekijk de uitzending vanavond op TV Drenthe, waar het meerdere keren wordt herhaald. Of kijk het hier terug online.

Bodemkwaliteit

Het belang van de dode bomen geldt zowel boven als onder de grond. "Mensen denken dat je tot in lengte van dagen door kunt gaan met kappen en afvoeren van hout", aldus Zoer. "Maar je put de bodem uit. In dit boomlijk zitten mineralen zoals kalk en magnesium en andere stoffen die schaars zijn in de Drentse bodem. Als je al dat hout weghaalt, blijf je dat afvoeren ten koste van de bomen die overblijven. Dat werkt door in insecten en vogels, die last krijgen van tekorten aan essentiƫle voedingsstoffen. Je moet dus zorgen dat voldoende dood hout terug in de kringloop blijft gaan."

Lees ook:

Contact
opnemen