Afwijkende top drie én opvallende nieuwkomer in tuinvlindertelling

Donderdag 21 Juli 2022
  • De dagpauwoog werd vooral in het noorden waargenomen (Rechten: RTV Drenthe/Fred van Os)

De dagpauwoog is de meest getelde dagvlinder in de veertiende tuinvlindertelling, op afstand gevolgd door de atalanta en het klein koolwitje. In drie dagen tijd zijn meer dan 73.000 tuinvlinders waargenomen, waarvan ruim tien procent in Drenthe.

Eigenlijk kwam de telling een weekje te laat, zeggen diverse deelnemers. Juist in de weken voorafgaand aan de telling vlogen er heel wat meer vlinders rond, aldus de Vlinderstichting. Toch noemt de stichting de telling succesvol. Vorig jaar duurde de telling drie weken en werden in totaal ruim 110.000 vlinders geteld.

Top drie

In Drenthe sluit de citroenvlinder de top drie af. Niet verrassend volgens Nora Thierry, projectleider bij de Vlinderstichting. "De citroenvlinder wordt voornamelijk op zandgronden gezien en is in Drenthe veel geteld in vergelijking met andere provincies." In onze provincie deden bijna vierhonderd tellers mee. Zij telden bijna achtduizend vlinders.

Regionale verschillen

De dagpauwoog en het landkaartje werden vooral veel in het noorden gezien. Thierry: "Dat komt omdat deze vlinders in het zuiden van het land wat eerder zijn uitgekomen, daar nemen de aantallen alweer af. In het noorden vliegen ze wat later en worden ze juist veel geteld. De warmteminnende koninginnenpage werd juist vooral in het zuiden waargenomen. Ook dat is niet verrassend."

Afbeelding
Sinds 2015 is de keizersmantel terug in ons land (Rechten: Wikimedia Commons)

Opvallende verschijning

De keizersmantel is een soort die normaliter niet in tuinen voorkomt, maar in bossen met veel viooltjes. "Omdat er eerder al meerdere exemplaren in tuinen werden waargenomen, hebben we deze vlinder op het laatst aan de tellijst toegevoegd", legt Thierry uit. Na een afwezigheid van dertig jaar is de dagvlinder sinds 2015 terug in ons land. "Sinds dit jaar staat de vlinder op de Rode Lijst als 'thans niet bedreigd'. Toch gaat het niet zo goed."

In Drenthe is de keizersmantel drie keer waargenomen. Dit zou het gevolg kunnen zijn van lokale veranderingen zoals bijvoorbeeld een wijziging in natuurbeheer, vertelt Thierry. "Maar omdat de vlinders in het hele land in tuinen zijn gezien, lijkt het erop dat ze vanwege een tekort aan geschikt leefgebied elders voedsel en onderdak zoeken. Het is een goed teken dat ze in de tuin opduiken."

Eerdere tellingen

Afgelopen jaar waren de meest getelde vlinders in ons land én in Drenthe de atalanta, de dagpauwoog en het kleine koolwitje. In onze provincie werden bijna vijfhonderd tellingen doorgegeven van bijna zevenduizend vlinders. Het jaar daarvoor zag de landelijke top drie er hetzelfde uit. Het merendeel van de getelde atalanta's en dagpauwogen kwam voor in de noordelijke provincies.

Lees ook:

Contact
opnemen