Terugkeer van de roggelelie: droom of werkelijkheid?

  • Zo ziet de roggelelie eruit (Rechten: RTV Drenthe)

Net buiten Eext, op een oude akker in het Drentsche Aa-gebied, zoekt boswachter Kees van Son naar zijn favoriete plantje: de roggelelie. Op deze plek probeert Staatsbosbeheer het zeldzame oranje plantje terug te krijgen.

"Kleine akkertjes, schrale grond en weinig voeding, daar gedijt de plant goed op", vertelt boswachter Kees van Son. "Dat zijn we door kunstmest, drainage en grootschalige landbouw een beetje kwijtgeraakt." Van Son zegt dat dit soort oude akkers met hun akkeronkruiden, korenbloemen en klaprozen bij Drenthe horen. Daarom moet het volgens hem behouden blijven.

De roggelelie werd vroeger ook door veel boeren als onkruid gezien. Toen was de plant nog op veel plekken in Drenthe te vinden. Vooral in roggeakkers, waar het plantje zijn naam aan te danken heeft. Daarna ging het hard achteruit. Sinds 2017 is de roggelelie wettelijk beschermd in Nederland en is het een zeldzame soort.

Terugbrengen

Twaalf jaar geleden begon Staatsbosbeheer met het terugbrengen van de roggelelie. Toen zijn er op twee roggeakkers in het Drentsche Aa-gebied driehonderd bollen gepoot. Daar is niet veel van over. "We zouden als Staatsbosbeheer graag willen samenwerken met boeren die natuurinclusief willen landbouwen", aldus Van Son. "Dan gaat het ook weer goed met vlinders en komen er weer vogels op af. Zo krijg je opnieuw een cirkel."

Eerder zei Van Son nog stellig: "Voor mijn pensioen moeten ze er staan!" Of dat nog gaat lukken, daarover heeft de boswachter nu zijn twijfels. "Dan moet ik waarschijnlijk mijn pensioen nog tien jaar uitstellen, maar ik hoop inderdaad van ganser harte dat het gaat lukken."

Serie veldwerk

Stikstofneerslag, klimaatverandering, waterkwaliteit, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw zijn allemaal complexe onderwerpen die nauw verweven zijn met de natuur in Drenthe. In onze serie 'Veldwerk' duikt het ROEG!-team in deze thema's aan de hand van praktijkvoorbeelden. We onderzoeken wat er aan de hand is met specifieke planten- en diersoorten, en welke stappen er genomen moeten worden om ze te behouden of te beheren. Dit is het twaalfde deel.

Lees ook:

Contact
opnemen