Gunstige factoren voor de boomkikker

  • Je moet goed kijken om de boomkikker te zien (Rechten: Jan de Wit)

Zodra de zon tevoorschijn komt, laten ook de boomkikkers zich zien. Al moet je wel heel goed kijken om ze van het net zo groene braamblad te onderscheiden. Jan de Wit monitort de populatie van deze amfibieën in het Fochteloërveen.

Hoe groot de populatie is, dat is niet exact aan te geven. Maar de monitoringsrondes die De Wit sinds dit jaar maakt, moeten meer duidelijkheid geven over de verspreiding van de boomkikkers. Het ging niet zo goed met boomkikkers, maar de soort krabbelt weer op. In het Fochteloërveen blijken de factoren gunstig.

In onderstaande reportage gaat Jan de Wit op zoek naar de boomkikker.

Serie Veldwerk

Stikstofneerslag, klimaatverandering, waterkwaliteit, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw zijn allemaal complexe onderwerpen die nauw verweven zijn met de natuur in Drenthe. In onze serie Veldwerk duikt het ROEG!-team in deze thema's aan de hand van praktijkvoorbeelden. We onderzoeken wat er aan de hand is met specifieke planten- en diersoorten, en welke stappen er genomen moeten worden om ze te behouden of te beheren. Dit is het achttiende deel.

Lees ook:

Contact
opnemen