Een natuurparadijsje tussen de agrarische velden in Hooghalen

  • Akker van Otto Willem Eleveld bij Hijken (Rechten: RTV Drenthe)

Tussen de uitgestrekte weilanden van Hooghalen en Hijken wandelt Otto Willem Eleveld, terwijl een tractor in de verte bezig is met het poten van aardappels. Maar Eleveld bewandelt niet alleen de wegen tussen de weilanden, maar ook de wegen van de natuur.

"Ja, dit gaat mooi," merkt Eleveld op, wijzend naar de omgeving. "Dit gebied valt binnen het natuurbeheerplan, en ik heb het gevuld met allerlei natuurprojecten zoals wintervoedselvelden en keverbankjes."

Natuurinclusief boeren

Eleveld doet aan natuurinclusief boeren. Dat is een manier van boeren waarbij gewerkt wordt binnen de grenzen van de natuur. Dit betekent dat de biodiversiteit toeneemt terwijl de boer nog steeds een stabiel inkomen heeft. Een manier van boeren waar de natuur ook baat bij heeft.

"Wat je hier ziet, is een keverbank die als een verhoogde rug door het landschap loopt", legt Eleveld uit terwijl hij naar een verhoging wijst. "Deze is ingezaaid met een mix van gras en kruiden. Naast de keverbank bevindt zich een braakstrook en aan de andere kant een akkervogelmengsel. De hoogteverschillen creëren verschillen in temperatuur, wat gunstig is voor tal van insecten en kevers. Meer insecten betekent meer voedsel voor vogels. Het hangt allemaal met elkaar samen."

Verrekijker in de tractor

Verderop bevindt zich nog een stuk grond van Eleveld, waar een deel is ingericht als mestbassin en opslagplaats voor aardappelen en suikerbieten, maar het grootste deel is gereserveerd voor een natuurproject. Bij een grote wand blijven we staan.

"Dit is voor de oeverzwaluwen", vertelt Eleveld, "Ze zijn er nog niet, maar hopelijk kunnen ze het hier vinden. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de natuur. In de jaren 90 begon mijn interesse in vogels te groeien, en tegenwoordig heb ik standaard een verrekijker in de tractor liggen."

De verrekijker komt van pas als we verder het veld in lopen en Eleveld zijn mobiele vogelkijkhut bereiken, waar we naar binnen gaan voor een beter zicht op de vogels.

Serie veldwerk

Stikstofneerslag, klimaatverandering, waterkwaliteit, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw zijn allemaal complexe onderwerpen die nauw verweven zijn met de natuur in Drenthe. In onze serie 'Veldwerk' duikt het ROEG!-team in deze thema's aan de hand van praktijkvoorbeelden. We onderzoeken wat er aan de hand is met specifieke planten- en diersoorten, en welke stappen er genomen moeten worden om ze te behouden of te beheren. Dit is het twaalfde deel.

Contact
opnemen