De weg vrij voor vissen in het Peizerdiep

  • De vispassage bij het Sterrenbos (Rechten: RTV Drenthe)

Een paar jaar geleden is ter hoogte van het Sterrenbos in het Peizerdiep een nieuwe vispassage aangelegd. Ecoloog Edwin van der Pouw Kraan van het Waterschap Noorderzijlvest loopt er rond in zijn waadpak. Hij is de watervalletjes tussen de dammen schoon aan het maken. "De stroming neemt allerlei hout mee. Dat blokkeert de doorgang. Daarom maken we die regelmatig schoon."

De passage bestaat uit een kronkelend stuk beek met een hele serie kleine watervallen er in. Hij vervangt een oudere passage die in de beek zelf ligt. Want die functioneerde niet goed. Van der Pouw Kraan: "Langs die passage konden alleen grotere vissen. Daarom hebben we die nieuwe aangelegd. Die is langer en heeft meer watervalletjes zodat ook kleinere vissen er langs kunnen."

Om erachter te komen of de passage gebruikt wordt is een aantal vissen gemerkt met een zendertje. Die registreert ze als ze langs een sensor komen.

Paaiplaats

Bijzonder aan de vistrap bij het Sterrenbos is dat vissen er ook paaien. Een soort die dat regelmatig doet, is de winde. Dat is een trekvis die leeft in het Lauwersmeer, maar die naar de bovenloop van het Peizerdiep trekt om eitjes af te zetten. Die moeten in zuurstofrijk water liggen, en dat vind je daar. Van der Pouw Kraan heeft ze er wel eens gezien: "Het is dan net alsof je in een natuurfilm over Canada zit te kijken met trekkende zalmen. Heel spectaculair."

In onderstaande reportage zie je

Zelf zien en ervaren

Trekvissen zwemmen overal op de wereld tegen hindernissen aan. Ze hebben belang bij een goede doorgang door de waterwegen. Om onder andere daar aandacht voor te vragen is het op 25 mei Wereld Vismigratiedag. Op die dag zijn er verschillende activiteiten, zoals de Open Vismigratiedag van waterschap Noorderijlvest, op zaterdag 25 mei in Lauwersoog (in en rondom de haven) en Cleveringsluizen. Tussen 10.00 en 17.00 uur zijn er verschillende activiteiten.

Serie Veldwerk

Stikstofneerslag, klimaatverandering, waterkwaliteit, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw zijn allemaal complexe onderwerpen die nauw verweven zijn met de natuur in Drenthe. In onze serie Veldwerk duikt het ROEG!-team in deze thema's aan de hand van praktijkvoorbeelden. We onderzoeken wat er aan de hand is met specifieke planten- en diersoorten, en welke stappen er genomen moeten worden om ze te behouden of te beheren. Dit is het vijftiende deel.

Contact
opnemen