Bevers zoeken stadsleven op: ‘Deze slootjes zijn perfect’

  • Bever in leger langs de Port Natalweg in Assen (Rechten: Cindy de Jonge)

In Assen-Oost, op landgoed Valkenstijn, speurt Cindy de Jonge naar tekenen van beveractiviteit. Want tussen de woonwijken kronkelen slootjes waar bevers zich schuilhouden. Iets wat De Jonge als beverdeskundige nauwlettend in de gaten houdt.

"Bevers houden absoluut niet van droge voeten", vertelt De Jonge. "Dus deze slootjes zijn perfect. Er ligt wat kroos. Af en toe zie je daar zwemsporen in. Dat zou van een bever kunnen zijn."

Drukke weg

Langs een van de slootjes loopt een drukke weg waar auto's en fietsers voorbijgaan. Terwijl de verkeersgebruikers voorbij razen, wijst De Jonge naar een rustplek van een bever.

"Bevers hebben verschillende soorten onderkomens, van burchten tot holen, maar ze genieten er ook van om gewoon op de oever te ontspannen," zegt De Jonge. "Ondanks het verkeer voelt de bever zich hier veilig. Als er gevaar dreigt, kan hij snel dekking zoeken, want onder de sloot ligt een duiker, een soort tunnel onder water."

Jonge bevers

Het lijkt opmerkelijk dat bevers op kamers gaan in de stad. Maar de aanwezigheid van dit waterdier in stedelijk gebied verbaast De Jonge niet.

"Dit gebied biedt alles wat een bever nodig heeft: beschutting, voedsel en water. Het is een ideale leefomgeving voor deze dieren. We bevinden ons hier dicht bij het beekdal van de Drentsche Aa. Met name jonge bevers, op zoek naar nieuw territorium, kunnen de slootjes volgen en hier belanden."

Serie veldwerk

Stikstofneerslag, klimaatverandering, waterkwaliteit, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw zijn allemaal complexe onderwerpen die nauw verweven zijn met de natuur in Drenthe. In onze serie 'Veldwerk' duikt het ROEG!-team in deze thema's aan de hand van praktijkvoorbeelden. We onderzoeken wat er aan de hand is met specifieke planten- en diersoorten, en welke stappen er genomen moeten worden om ze te behouden of te beheren. Dit is het vertiende deel.

Contact
opnemen